Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 026/11
(1698 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014 a ruší nařízení (ES) č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 2010/261/EU
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15814/16  a číslem Komise COM (2016) 883.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 23.12.2016.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Grulich.

Gestorem vlády je Ministerstvo vnitra.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 06.04.2017.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 31.05.2017.
Svým usnesením č. 168 ze dne 31.05.2017, v hlasování č. 19 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 27.09.2017

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: migrační politika EUvnější hranice Evropské unieochrana údajůinformační systémpolitika spolupráceevropská bezpečnostsoudní spolupráce EU v trestních věcechSchengenský informační systémpolicejní spolupráce (EU)výměna informací

Seznam tisků