Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 027/11
(664 kB)
Návrh směrnice Rady, kterou se mění Směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15817/16  a číslem Komise COM (2016) 811.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 23.12.2016.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Libor Michálek.

Gestorem vlády je Ministerstvo financí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 02.03.2017.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 19.04.2017.
Svým usnesením č. 141 ze dne 19.04.2017, v hlasování č. 16 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 02.03.2018

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: harmonizace danípodvodzboží a službyobchod v rámci EUdaň z přidané hodnotydaňový trestný čindodávkaroznáškadaňový systém

Seznam tisků