Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. J 033/11
(730 kB)
Doporučení Komise ze dne 7. 3. 2017 ke zvýšení efektivity navracení při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 6949/17  a číslem Komise C (2017) 1600.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 08.03.2017.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Grulich.

Gestorem vlády je Ministerstvo vnitra.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 28.04.2017.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 31.05.2017.
Svým usnesením č. 169 ze dne 31.05.2017, v hlasování č. 20 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: zpětná migracecizí státní občanmigrační politika EUnelegální migracevnější hranice Evropské unieazylové právopovolení k pobytutřetí zeměvyhoštění

Seznam tisků