Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. J 038/11
(621 kB)
Návrh interinstitucionální vyhlášení evropského pilíře sociálních práv
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 8693/17  a číslem Komise COM (2017) 251.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 03.05.2017.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Šárka Jelínková.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 03.07.2017.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 16.08.2017.
Svým usnesením č. 270 ze dne 16.08.2017, v hlasování č. 34 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 15.11.2017

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: eurozónasociální zabezpečenísociální právaevropská sociální politikatrh prácepolitika zaměstnanosti EUsociální dialog (EU)začlenění do společnostihospodářská politikapracovní podmínky

Seznam tisků