Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 047/11
(1132 kB)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 9672/17  a číslem Komise COM (2017) 275.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 01.06.2017.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Doubrava.

Gestorem vlády je Ministerstvo dopravy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 14.08.2017.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 11.10.2017.
Svým usnesením č. 296 ze dne 11.10.2017, v hlasování č. 36 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 06.02.2018

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: společná dopravní politikamotorové vozidlosilniční dopravadopravní infrastrukturamýtosnižování plynných emisípoplatek z počtu nápravdaň z motorových vozidel

Seznam tisků