Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 050/11
(1064 kB)
Návrh směrnice Rady kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 10175/17  a číslem Komise COM (2017) 276.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 09.06.2017.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Doubrava.

Gestorem vlády je Ministerstvo financí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 29.06.2017.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 11.10.2017.
Svým usnesením č. 296 ze dne 11.10.2017, v hlasování č. 36 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 06.02.2018

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: poplatek z počtu nápravsnižování plynných emisímýtodopravní infrastrukturaspolečná dopravní politikasilniční dopravamotorové vozidlodaň z motorových vozidel

Seznam tisků