Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. K 056/11
(1324 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vznik Evropského obranného fondu
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 10164/17  a číslem Komise COM (2017) 295.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 08.06.2017.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Luděk Jeništa.

Gestorem vlády je Ministerstvo obrany České republiky.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 04.09.2017.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 12.10.2017.
Svým usnesením č. 299 ze dne 12.10.2017, v hlasování č. 47 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: výzkum a vývojvojenská spolupráceinvestice EUevropská bezpečnostspolečná bezpečnostní a obranná politikačlenský stát EUveřejná bezpečnostfondy (EU)evropská obranná politika

Seznam tisků