Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 071/11
(1814 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií ("akt o kybernetické bezpečnosti")
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 12183/17  a číslem Komise COM (2017) 477.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 14.09.2017.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Grulich.

Gestorem vlády je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 26.10.2017.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 06.12.2017.
Svým usnesením č. 311 ze dne 06.12.2017, v hlasování č. 8 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 02.05.2018

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informacípočítačová kriminalitačinnost orgánůinformační síťpřenosová síťochrana údajů

Seznam tisků