Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 081/11
(798 kB)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnici Rady 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určitě druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 14213/17  a číslem Komise COM (2017) 648.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 10.11.2017.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Doubrava.

Gestorem vlády je Ministerstvo dopravy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 04.01.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 15.02.2018.
Svým usnesením č. 354 ze dne 15.02.2018, v hlasování č. 24 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 13.07.2018

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: opatření na kontrolu znečištěníkombinovaná dopravačistá technologieznečišťování atmosféryznečišťování motorovými vozidlysnižování plynných emisínákladní dopravaskleníkový plyn

Seznam tisků