Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. K 082/11
(1241 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Širší využívání alternativních paliv Akční plán pro zavádění infrastrukturu pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 směrnice 2014/94/EU, včetně posouzení vnitrostátních rámců politiky podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2014/94/EU
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 14333/17  a číslem Komise COM (2017) 652.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 16.11.2017.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Doubrava.

Gestorem vlády je Ministerstvo dopravy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 12.03.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 04.04.2018.
Svým usnesením č. 375 ze dne 04.04.2018, v hlasování č. 16 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: palivoalternativní energieskleníkový plynznečišťování motorovými vozidlysnižování plynných emisíekologické vozidlonovinkaelektrický vůzzemní plynčistá technologie

Seznam tisků