Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 084/11
(1861 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla, jako součást integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel, a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 14217/17  a číslem Komise COM (2017) 676.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 10.11.2017.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Petr Orel.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 07.02.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 25.04.2018.
Svým usnesením č. 400 ze dne 25.04.2018, v hlasování č. 8 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 06.08.2018

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: automobilekologická normasnižování plynných emisíznečišťování motorovými vozidlyskleníkový plynmotorové vozidlospotřeba energieznečišťování atmosféryužitkové vozidloopatření na kontrolu znečištění

Seznam tisků