Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. K 085/11
(1054 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční analýza růstu n rok 2018
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 14826/17  a číslem Komise COM (2017) 690.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 23.11.2017.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Vladimír Plaček.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 04.01.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 15.02.2018.
Svým usnesením č. 339 ze dne 15.02.2018, v hlasování č. 5 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 16.05.2018

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: sociální právaveřejné výdajesociální zabezpečeníinvestiční politikanovinkahospodářské sbližováníhospodářský růsttrh prácehospodářská reformastrukturální politika

Seznam tisků