Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 089/11
(660 kB)
Návrh nař.EP a Rady, kterým se mění nařízení EP a Rady č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ust. o Evr. fondu pro regionální rozvoj, Ev. sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evr. zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evr. námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evr. fondu pro regionální rozvoj, Evr. sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evr. námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15566/17  a číslem Komise COM (2017) 826.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 08.12.2017.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Luděk Jeništa.

Gestorem vlády je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 07.02.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 04.04.2018.
Svým usnesením č. 371 ze dne 04.04.2018, v hlasování č. 12 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 20.09.2018

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: rozložení financování EUEvropský sociální fondEvropský fond pro regionální rozvojstrukturální úpravaEvropský rybářský fondFond soudržnostiEZFRV

Seznam tisků