Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 090/11
(1148 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15663/17  a číslem Komise COM (2017) 825.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 12.12.2017.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Luděk Jeništa.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 21.02.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 04.04.2018.
Svým usnesením č. 371 ze dne 04.04.2018, v hlasování č. 12 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 20.09.2018

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: podpora EUčlenský stát EUsprávní reformastrukturální úpravafinancování EUhospodářské sbližováníhospodářská reformaprogram EUreforma základních institucí

Seznam tisků