Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 098/11
(1951 kB)
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení EP a Rady (EU) 305/2011, (EU) 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice EP a Rady 2004/42/EC, 2009/48/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15950/17  a číslem Komise COM (2017) 795.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 21.12.2017.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jiří Dušek.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 12.03.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 25.04.2018.
Svým usnesením č. 401 ze dne 25.04.2018, v hlasování č. 10 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 06.08.2018

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: bezpečnost výrobkudohled nad trhemtržní zvyklostijednotný trhpovolení k prodejinorma kvalitypřibližování legislativykontrola dovozudovoz EUjakost výrobku

Seznam tisků