Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. K 105/11
(884 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu digitálního vzdělávání
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 5459/18  a číslem Komise COM (2018) 22.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 18.01.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Hampl.

Gestorem vlády je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 28.02.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 04.04.2018.
Svým usnesením č. 387 ze dne 04.04.2018, v hlasování č. 32 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: akční programprofesní přípravaspolupráce v oblasti vzdělávánínová pedagogikadigitální technologiepolitika vzděláváníškolský systémreforma školství

Seznam tisků