Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. K 109/11
(1318 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rámci pro sledování oběhového hospodářství
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 5478/18  a číslem Komise COM (2018) 29.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 19.01.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Petr Orel.

Gestorem vlády je Ministerstvo životního prostředí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 13.03.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 04.04.2018.
Svým usnesením č. 384 ze dne 04.04.2018, v hlasování č. 28 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 14.08.2018

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: spotřebasurovinanovinkarecyklace odpadukonkurenceschopnostprodukce EUodpadstatistika EU

Seznam tisků