Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. K 112/11
(717 kB)
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hodnocení programu Erasmus+ na období 2014-2020 v polovině období
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 5820/18  a číslem Komise COM (2018) 50.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 02.02.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Hampl.

Gestorem vlády je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 13.03.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.05.2018.
Svým usnesením č. 419 ze dne 17.05.2018, v hlasování č. 11 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 06.08.2018

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: program EUspolupráce v oblasti vzděláváníprofesní přípravasportpolitika vzdělávánípolitika mládeževzdělávání

Seznam tisků