Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. J 119/11
(936 kB)
Návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 7416/18  a číslem Komise COM (2018) 132.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 22.03.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Šárka Jelínková.

Gestorem vlády je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 25.04.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 19.07.2018.
Svým usnesením č. 461 ze dne 19.07.2018, v hlasování č. 49 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 25.02.2019

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: pracovní sílatrh práceosoba samostatně výdělečně činnáčlenský stát EUsociální zabezpečeníevropská sociální politika

Seznam tisků