Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 122/11
(1200 kB)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 7877/18  a číslem Komise COM (2018) 184.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 12.04.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Libor Michálek.

Gestorem vlády je Ministerstvo spravedlnosti.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 15.05.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 19.07.2018.
Svým usnesením č. 473 ze dne 19.07.2018, v hlasování č. 62 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 17.12.2018

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: odškodněnísoudní příkazochrana spotřebitelespotřebitelská politikajednotný trhporušení práva (EU)společný zájem

Seznam tisků