Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 123/11
(1056 kB)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS z 5. dubna 1993, směrnice evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 7876/18  a číslem Komise COM (2018) 185.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 12.04.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Šárka Jelínková.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 15.08.2018.
Svým usnesením č. 493 ze dne 15.08.2018, v hlasování č. 15 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 25.10.2018

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: nekalá reklamaelektronický obchodsrovnávací reklamaspotřebitelská politikainformace pro spotřebiteleustanovení příčící se dobrým mravůmjednotný trhzveřejňování censpotřebitelské právotrestní sankce

Seznam tisků