Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 124/11
(720 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 8175/18  a číslem Komise COM (2018) 212.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 20.04.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jiří Dušek.

Gestorem vlády je Ministerstvo vnitra.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 14.06.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 19.07.2018.
Svým usnesením č. 455 ze dne 19.07.2018, v hlasování č. 39 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 25.10.2018

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: povolení k pobytusvoboda pohybuobčan EUcizí státní občanvolný pohyb osobosobní údajeobčanství EUidentifikační průkazvnější hranice Evropské unie

Seznam tisků