Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 128/11
(869 kB)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňující používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestních činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 8411/18  a číslem Komise COM (2018) 213.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 17.04.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Grulich.

Gestorem vlády je Finanční analytický úřad.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 01.06.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 18.07.2018.
Svým usnesením č. 451 ze dne 18.07.2018, v hlasování č. 32 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 17.12.2018

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: prostor svobody, bezpečnosti a právapřeshraniční spoluprácefinanční transakceorganizovaný zločinterorismusboj proti zločinutrestní právobankovní dohledvýměna informacíhospodářský trestný čin

Seznam tisků