Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. K 127/11
(1505 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 8076/18  a číslem Komise COM (2018) 450.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 19.04.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Hampl.

Gestorem vlády je Ministerstvo zahraničních věcí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 01.06.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 19.07.2018.
Svým usnesením č. 457 ze dne 19.07.2018, v hlasování č. 41 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 23.01.2019

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: Republika SrbskodemokratizaceTureckoČerná Horaregionální spolupráceAlbánieBývalá jugoslávská republika Makedonierozšiřování Evropské unieBosna a HercegovinaKosovo

Seznam tisků