Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 132/11
(1604 kB)
Návrh nař. EP a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nař. (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směr. 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí] a další
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 8518/18  a číslem Komise COM (2018) 179.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 03.05.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Petr Orel.

Gestorem vlády je Ministerstvo zemědělství.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 15.06.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 19.07.2018.
Svým usnesením č. 463 ze dne 19.07.2018, v hlasování č. 51 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: potravinová legislativatržní zvyklostiprůhlednost administrativypovolení k prodejibezpečnost potravinzdravotní inspekcepotravinářský průmyslEvropský úřad pro bezpečnost potravinochrana spotřebitele

Seznam tisků