Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 138/11
(815 kB)
Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 8359/18  a číslem Komise COM (2018) 327.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 04.05.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jiří Dušek.

Gestorem vlády je Ministerstvo financí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 20.07.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 17.10.2018.
Svým usnesením č. 515 ze dne 17.10.2018, v hlasování č. 16 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 07.03.2019

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: národní důchoddaň z příjmů právnických osobobalový materiálvlastní zdrojedaň z přidané hodnotyplastfinanční kontrolaodpaduplatňování právních předpisů EU

Seznam tisků