Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 145/11
(1949 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) č. 2017/2226, nařízení (EU) č. 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 8853/18  a číslem Komise COM (2018) 302.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 17.05.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Grulich.

Gestorem vlády je Ministerstvo vnitra.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 26.06.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 15.08.2018.
Svým usnesením č. 502 ze dne 15.08.2018, v hlasování č. 24 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 21.11.2018

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: vnější hranice Evropské uniemigrační politika EUvýměna informacínelegální migracevízová politikapřeshraniční spoluprácecizí státní občanhraniční kontrolaSchengenský informační systém

Seznam tisků