Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 147/11
 (242 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 9075/18  a číslem Komise COM (2018) 277.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 22.05.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Doubrava.

Gestorem vlády je Ministerstvo dopravy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 20.07.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 15.08.2018.
Svým usnesením č. 489 ze dne 15.08.2018, v hlasování č. 11 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: členský stát EUdopravní síťsprávní řízenítransevropská síťprojekt společného zájmu

Seznam tisků