Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 152/11
(1301 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 9556/18  a číslem Komise COM (2018) 394.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 01.06.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Petr Orel.

Gestorem vlády je Ministerstvo zemědělství.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 09.10.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 17.10.2018.
Svým usnesením č. 526 ze dne 17.10.2018, v hlasování č. 33 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 05.02.2019

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: zemědělský výrobekznačení zboží nálepkamioznačení původurežim jednotné platbyspolečná organizace trhuoznačení výrobkupodpora zemědělstvíinformace pro spotřebiteleokrajové územízemědělská výroba

Seznam tisků