Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 160/11
(4791 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 9511/18  a číslem Komise COM (2018) 375.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 04.06.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Luděk Jeništa.

Gestorem vlády je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 06.09.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 18.10.2018.
Svým usnesením č. 532 ze dne 18.10.2018, v hlasování č. 43 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 17.01.2019

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: Evropský sociální fondEvropský námořní a rybářský fondEvropský fond pro regionální rozvojfinanční řízeníFond soudržnostiazylové právoevropská bezpečnostrozložení financování EUmigrační politika EUvnější hranice Evropské unie

Seznam tisků