Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 166/11
(1527 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 9951/18  a číslem Komise COM (2018) 438.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 13.06.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Doubrava.

Gestorem vlády je Ministerstvo dopravy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 07.08.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 17.10.2018.
Svým usnesením č. 529 ze dne 17.10.2018, v hlasování č. 36 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 30.01.2019

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: projekt společného zájmutransevropská síťstrukturální politikafinanční nástroj EUdopravní síťpřenosová síťprogram EUtrvale udržitelný rozvojenergetická rozvodná síťinvestice

Seznam tisků