Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. J 158/11
(1096 kB)
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 9870/18  a číslem Komise COM (2018) 436.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 08.06.2018.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Hampl.

Gestorem vlády je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 17.07.2018.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 17.10.2018.
Svým usnesením č. 522 ze dne 17.10.2018, v hlasování č. 27 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 24.01.2019

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: novinkaorganizace EUprogram EUšíření inovacírámcový program pro výzkum a vývojvědecká spoluprácekonkurenceschopnostvýzkumná politika EUvýzkum a vývoj

Seznam tisků