Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. K 027/12
(895 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Stanovisko Komise k žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v Evropské unii
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 9817/19  a číslem Komise COM (2019) 261.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 29.05.2019.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Hampl.

Gestorem vlády je Ministerstvo zahraničních věcí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 23.07.2019.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 30.10.2019.
Svým usnesením č. 248 ze dne 30.10.2019, v hlasování č. 26 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: přístupové kritériumčlenství v Evropské uniiBosna a Hercegovina

Seznam tisků