Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. K 031/12
(1475 kB)
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 11313/19  a číslem Komise COM (2019) 333.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 16.07.2019.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Hampl.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 14.08.2019.

Výbory:

    Stav projednávání v evropských parlamentech

    Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

    Témata EUROVOC: legislativní proceszpráva o činnostizásada proporcionalitynárodní parlamentvztahy mezi institucemilegislativní proces EUprincip subsidiarity

    Seznam tisků