Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. N 059/12
(1073 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro technickou podporu
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 8402/20  a číslem Komise COM (2020) 409.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 29.05.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Hana Žáková.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 01.07.2020.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 22.07.2020.
Svým usnesením č. 453 ze dne 22.07.2020, v hlasování č. 17 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: hospodářská obnovafinanční nástroj EUpodpora EUčlenský stát EUinfekční nemocstrukturální úpravahospodářská a sociální soudržnostrežim financování EUepidemie

Seznam tisků