Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. K 055/12
(812 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaci
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 8136/20  a číslem Komise COM (2020) 456.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 28.05.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Mikuláš Bek.

Gestorem vlády je Ministerstvo financí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 01.07.2020.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 22.07.2020.
Svým usnesením č. 452 ze dne 22.07.2020, v hlasování č. 16 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: situace Evropské unieinfekční nemocinvesticepodpora EUhospodářská politikaepidemiejednotný trhhospodářská recesehospodářský důsledekhospodářská a sociální soudržnost

Seznam tisků