Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. K 061/12
(1095 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 Navrácení přírody do našeho života
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 8219/20  a číslem Komise COM (2020) 380.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 25.05.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Petr Orel.

Gestorem vlády je Ministerstvo životního prostředí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 16.07.2020.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: ekologické právohospodářská obnovaspolupráce v oblasti životního prostředíinfekční nemocepidemieochrana životního prostředítrvale udržitelný rozvojstrategie EUbiologická diverzitapolitika životního prostředí EU

Seznam tisků