Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. K 082/12
(1607 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2020
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 11608/20  a číslem Komise COM (2020) 660.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 08.10.2020.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Zdeněk Nytra.

Gestorem vlády je Ministerstvo zahraničních věcí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 03.12.2020.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: Bosna a Hercegovinarozšiřování Evropské unieKosovoAlbánieBývalá jugoslávská republika MakedonieČerná HoraTureckoregionální spoluprácedemokratizaceRepublika Srbsko

Seznam tisků