Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. K 098/13
(2670 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2021
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 12996/21  a číslem Komise COM (2021) 644.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 19.10.2021.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Zdeněk Nytra.

Gestorem vlády je Ministerstvo zahraničních věcí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 10.12.2021.

Výbory:

    Stav projednávání v evropských parlamentech

    Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

    Témata EUROVOC: AlbánieBývalá jugoslávská republika Makedonierozšiřování Evropské unieBosna a HercegovinaKosovoRepublika SrbskodemokratizaceTureckoČerná Horaregionální spolupráce

    Seznam tisků