Prohlášení o přístupnosti

Tento dokument obsahuje kontakt na technického správce webu a prohlášení o přístupnosti tak, aby byly splněny podmínky novely zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.

Stránky umístěné na tomto webovém serveru Senátu Parlamentu České republiky jsou vytvořeny s ohledem na přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) a byly v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Pro prezentaci informací na tomto serveru je použit značkovací jazyk HTML 5 spolu s CSS předpisy stylů, což umožnilo kompletně oddělit vzhled prezentace od samotných informací. Tato skutečnost dovoluje zobrazit informace na všech existujících zařízeních. Celý web je definován v relativních jednotkách a jeho obsah lze jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

Některé z částí našeho webu zatím nejsou upraveny zcela v souladu s metodikami přístupnosti. Jde zejména o aplikace založené na technologii XQW. Tyto části budou postupně upravovány v průběhu následujících let.

Doporučené rozšíření prohlížeče

Některé informace na tomto serveru jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z takových důvodů, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe.

Ve velmi ojedinělých případech je dokument zveřejněn pouze ve formátu MS Word (bez možnosti náhledu ve formátu HTML). Takovéto dokumenty jsou na tomto serveru publikovány pouze v případě, že obsahují formátování, které neumožňuje jejich převod do formátů jiných nebo pokud jde o velmi obsáhlé soubory, které nemají s činností Senátu Parlamentu České republiky přímou souvislost nebo v případě, že vlastník těchto dokumentů výslovně zakázal jakoukoli jejich manipulaci či konverzi. Pro tento případ je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač.

Pokud přiložený soubor zabírá moc místa, nebo je souborů větší počet, zabralo by Vám jejich stažení příliš mnoho času. Proto byly některé soubory upraveny kompresním programem do formátu ZIP a byla tak zmenšena jejich velikost. Před otevřením takového souboru je třeba nejprve soubor „rozbalit“. Na internetu je k dispozici mnoho zdarma dostupných programů, které můžete k rozbalení ZIP souboru použít. S největší pravděpodobností ale již budete mít na svém počítači podobný program nainstalovaný, nebo dokonce takovouto možnost nabízí přímo Váš operační systém.

Kontakt na správce webu

Vaše případné náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek můžete zaslat na adresu technického správce serveru - . Tato adresa slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkající se této webové prezentace.