Konference o budoucnosti Evropy

Na obrázku je otec, který drží v náručí syna a dceru. Společně se dívají vpřed. Obrázek je doplněný textem: Budoucnost je ve vašich rukou. Vyjádřete svůj názor.

Budoucnost EU je ve vašich rukou. Připojte se ke Konferenci o budoucnosti Evropy, která dává hlas všem.

Jak to funguje?
Vložte své náměty o dalším směřování EU na digitální platformu. Je to centrum nápadů evropských občanů. O Konferenci se dozvíte více zde.

  • Zpráva z prvního plenárního jednání Konference o budoucnosti Evropy, které proběhlo dne 19. června 2021
  • Zpráva z druhého plenárního jednání Konference o budoucnosti Evropy, které proběhlo ve dnech 21. – 23. října 2021
  • Zpráva z druhého jednání pracovní skupiny pro změnu klimatu a životní prostředí, které proběhlo dne 17. prosince 2021