Volby do Senátu v roce 2018

V roce 2018 se konaly doplňovací volby v obvodě 39 - Trutnov, doplňovací volby v obvodě 78 - Zlín a volby v jedné třetině volebních obvodů.

Ve volebním obvodě č. 56 – Břeclav a ve volebním obvodě č. 68 – Opava doplňovací volby do Senátu neproběhly, neboť volby do těchto obvodů se konaly § 80 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky až v řádném termínu na podzim roku 2018.

Termíny voleb do Senátu v roce 2018 v jedné třetině volebních obvodů

1. kolo
- pátek 5. října a sobota 6. října 2018
(vyhlášeno prezidentem republiky na základě čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, §1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky).
2. kolo
- pátek 12. října a sobota 13. října 2018
(šestý den po ukončení hlasování v 1. kole dle § 76 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky).

Volební obvody, ve kterých proběhly volby do Senátu v roce 2018

číslo
volebního
obvodu
sídelní město senátor před volbami senátor zvolený ve volbách
2 Sokolov Zdeněk Berka (ČSSD; Senátorský klub ČSSD) Miroslav Balatka (BEZPP)
5 Chomutov Václav Homolka (KSČM; nezařazený senátor) Přemysl Rabas (BEZPP)
8 Rokycany Milada Emmerová (ČSSD; Senátorský klub ČSSD) Pavel Karpíšek (ODS)
11 Domažlice Jan Látka (ČSSD; Senátorský klub ČSSD) Vladislav Vilímec (ODS)
14 České Budějovice Jiří Šesták (HOPB; Klub Starostové a nezávislí) Ladislav Faktor (BEZPP)
17 Praha 12 Tomáš Grulich (ODS; Senátorský klub ODS) Pavel Fischer (BEZPP)
20 Praha 4 Eva Syková (BEZPP; Senátorský klub ČSSD) Jiří Drahoš (BEZPP)
23 Praha 8 Daniela Filipiová (ODS; Senátorský klub ODS) Lukáš Wagenknecht (BEZPP)
26 Praha 2 Libor Michálek (BEZPP; nezařazený senátor) Marek Hilšer (MHS)
29 Litoměřice Hassan Mezian (ČSSD; Senátorský klub ČSSD) Ladislav Chlupáč (ODS)
32 Teplice Jaroslav Kubera (ODS; Senátorský klub ODS) Jaroslav Kubera (ODS)
35 Jablonec nad Nisou Jaroslav Zeman (ODS; Senátorský klub ODS) Jaroslav Zeman (ODS)
38 Mladá Boleslav Jaromír Jermář (ČSSD; Senátorský klub ČSSD) Raduan Nwelati (ODS)
41 Benešov Luděk Jeništa (BEZPP; Klub Starostové a nezávislí) Zdeněk Hraba (BEZPP)
44 Chrudim Jan Veleba (SPO; nezařazený senátor) Jan Tecl (ODS)
47 Náchod Lubomír Franc (ČSSD; Senátorský klub ČSSD) Martin Červíček (ODS)
50 Svitavy Radko Martínek (ČSSD; Senátorský klub ČSSD) Michal Kortyš (ODS)
53 Třebíč František Bublan (BEZPP; Senátorský klub ČSSD) Hana Žáková (BEZPP)
56 Břeclav Jan Hajda (ČSSD; Senátorský klub ČSSD) (zemřel 27.2.2018) Rostislav Koštial (ODS)
59 Brno-město Eliška Wagnerová (BEZPP; Klub pro liberální demokracii - SENÁTOR 21) Mikuláš Bek (BEZPP)
62 Prostějov Božena Sekaninová (ČSSD; Senátorský klub ČSSD) Jitka Chalánková (BEZPP)
65 Šumperk Zdeněk Brož (BEZPP; Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí) Miroslav Adámek (BEZPP)
68 Opava Vladimír Plaček (ČSSD; Senátorský klub ČSSD) (zemřel 2.8.2018) Herbert Pavera (TOP 09)
71 Ostrava-město Leopold Sulovský (BEZPP; Klub Starostové a nezávislí) Leopold Sulovský (Ostravak)
74 Karviná Petr Vícha (ČSSD; Senátorský klub ČSSD) Petr Vícha (ČSSD)
77 Vsetín Jiří Čunek (KDU-ČSL; Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí) Jiří Čunek (KDU-ČSL)
80 Zlín Patrik Kunčar (KDU-ČSL; Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí) Patrik Kunčar (KDU-ČSL)

Pozn.: Po kliknutí na číslo volebního obvodu získáte ucelený popis volebního obvodu.

Zkratky politických stran a hnutí:

ČSSD
Česká strana sociálně demokratická
KDU-ČSL
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
KSČM
Komunistická strana Čech a Moravy
HOPB
Občané pro Budějovice
MHS
Marek Hilšer do Senátu
ODS
Občanská demokratická strana
Ostravak
Ostravak
Piráti
Česká pirátská strana
SPO
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
TOP 09
TOP 09
BEZPP
bez politické příslušnosti

Sumář podle zařazení (před volbami):

Senátorský klub České strany sociálně demokratické13
Senátorský klub Občanské demokratické strany4
Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí3
Klub Starostové a nezávislí3
Klub pro liberální demokracii - SENÁTOR 211
nezařazení senátoři3
Celkem27

Seznam kandidátů pro volby do jedné třetiny Senátu (na volebním serveru ČSÚ)


Termíny doplňovacích voleb do Senátu v roce 2018

Volební obvod č. 78 – Zlín

1. kolo
- pátek 18. května a sobota 19. května 2018
(vyhlášeno prezidentem republiky na základě čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, §1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky)
2. kolo
- pátek 25. května a sobota 26. května 2018
(6. den po 1. kole dle § 76 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky)

Volební obvod, ve kterém proběhly doplňovací volby do Senátu v roce 2018

číslo
volebního
obvodu
sídelní město senátor do 28. února 2018 senátor zvolený ve volbách
78 Zlín František Čuba (do 28.2.2018) (SPO) Tomáš Goláň (BEZPP)

Pozn.: Po kliknutí na číslo volebního obvodu získáte ucelený popis volebního obvodu.

Zkratky politických stran a hnutí:

BEZPP
bez politické příslušnosti
SPO
Strana práv občanů

Seznam kandidátů pro doplňovací volby a výsledky voleb

na volebním serveru ČSÚ


Volební obvod 39 - Trutnov

1. kolo
- pátek 5. ledna a sobota 6. ledna 2018
(vyhlášeno prezidentem republiky na základě čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, §1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky).
2. kolo
- pátek 12. ledna a sobota 13. ledna 2018
(šestý den po ukončení hlasování v 1. kole dle § 76 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky).

Volební obvod, ve kterém proběhly doplňovací volby do Senátu v roce 2018

číslo
volebního
obvodu
sídelní město senátor do října 2017 senátor zvolený ve volbách
39 Trutnov Jiří Hlavatý (BEZPP) Jan Sobotka (BEZPP)

Pozn.: Po kliknutí na číslo volebního obvodu získáte ucelený popis volebního obvodu.

Zkratky politických stran a hnutí:

BEZPP
bez politické příslušnosti

Seznam kandidátů pro doplňovací volby a výsledky voleb

na volebním serveru ČSÚ


Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Článek 16

(2) Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů.

Článek 17

(1) Volby do obou komor se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí.

Článek 63

(1) Prezident republiky dále

f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,


Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky

§ 1 odst. 3

Volby do Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky uveřejněno.

§ 76 odst. 1

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 75, zajistí pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu, aby druhé kolo voleb bylo zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole.

§ 79 odst. 1 písm. b) a odst. 3

(1) Opakované volby se konají, ... b) shledá-li soud návrh na neplatnost voleb (§ 87) opodstatněným.
(3) Opakované volby podle odstavce 1 vyhlásí prezident republiky a stanoví den jejich konání tak, aby se konaly nejpozději 90 dnů poté, kdy nastal důvod podle odstavce 1. Pro opakované volby platí lhůty podle § 80 odst. 2 obdobně.

§ 80 - Doplňovací volby

(1) Zanikne-li v průběhu volebního období z jakéhokoliv důvodu mandát senátora, vyhlásí prezident republiky doplňovací volby v příslušném volebním obvodu, kde byl senátor zvolen, a stanoví den jejich konání tak, aby se konaly nejpozději 90 dnů poté, kdy zanikl mandát senátora.
(2) Pro doplňovací volby platí ustanovení tohoto zákona s tím, že lhůty podle § 1 odst. 3, § 14c odst. 1 písm. c) a d), § 14e odst. 3 a § 61 odst. 2 písm. e) se zkracují o jednu třetinu. Lhůty podle § 14c odst. 1 písm. f), § 60 odst. 4 a § 62 odst. 1 až 3 a 6 se zkracují o 20 dnů; lhůta podle § 62 odst. 7 se zkracuje na 8 dnů.
(3) Doplňovací volby se nekonají v posledním roce před uplynutím volebního období senátora.
(4) V doplňovacích volbách je senátor volen pouze na zbytek volebního období, které příslušelo původně zvolenému senátoru, jehož mandát zanikl.