Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
7. schůze Senátu v 4. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 103 - Zákon o technických požadavcích na výrobky
 • 104 - Zákon o státním dluhopisovém programu - D47
 • 105 - Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
 • 107 - Zákon o telekomunikacích
 • 108 - Zákon o ověřování střelných zbraní
 • 109 - Zákon o střelných zbraních a střelivu
 • 110 - Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů
 • 111 - Zákon o oběhu osiva a sadby
 • 112 - Zákon o návykových látkách
 • 114 - Zákon o dočasné ochraně cizinců
 • 115 - Zákon o pobytu cizinců
 • 116 - Zákon o dani z přidané hodnoty
 • 117 - Zákon o místních poplatcích

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 113 - Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků

senátní návrh zákona

 • 76 - Novela zákona o jednacím řádu Senátu
 • 81 - Zákon o obcích

jiný

 • 82 - Výroční zpráva
 • 101 - Doplněk plánu vojenských cvičení AČR
 • 118 - Informace vlády ČR o vojenských cvičeních AČR
 • 120 - Návrh na zapojení kontingentu AČR - obnova Iráku
 • 122 - Návrh na vyznamenání
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
76

Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb.

76/1 UPV
 • pozměňovací návrhy
76/2 VEI
 • schvaluje
76/3 VZSP
 • pozměňovací návrhy
76/4 VHZD
 • pozměňovací návrhy
76/5 VVVK
 • pozměňovací návrhy
76/6 VZOB
 • pozměňovací návrhy
76/7 VUZP
 • pozměňovací návrhy
76/8
 • souhrnné pozměňovací návrhy
76/9
 • souhrnné pozměňovací návrhy
Jiří Stodůlka(zástupce komise Senátu)Pavel Janata (UPV) Tomáš Julínek (VZSP) Milan Balabán (VHZD) (PN) Helena Rögnerová (VEI) Jiří Liška (VZOB) Jan Hadrava (MIV) Stanislav Bělehrádek (VUZP) Daniel Kroupa (VVVK) 7. schůze č.151  - schvaluje senátní návrh zákona
Jednání o návrhu zákona přerušeno v obecné rozpravě do 29. května 2003
Podán: Lhůta pro výbory: legislativní proces, právní spolupráce, jednací řád, jednací řád parlamentu, parlamentní dokument, horní komora
81

Návrh senátního návrhu zákona senátora Milana Štěcha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

81/1 VUZP
 • záznam z jednání
81/2 UPV
 • záznam z jednání
Milan Štěch (senátor)Pavel Eybert (senátor)Zuzana Roithová (senátorka)Petr Smutný (senátor)Jiří Brýdl (senátor)Jiří Brýdl (VUZP) Jaroslav Kubera (UPV) 7. schůze č.144  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: město, místní orgány státní správy, obec
82

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2002

82/1 VVVK
 • bere na vědomí
82/2 UPV
 • bere na vědomí
 
  Martin Dvořák (VVVK) Jaroslav Kubín (UPV) 7. schůze č.157  - bere na vědomí
  Podán:
  101

  1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2003

  101/1 VZOB
  • bere na vědomí
  Miroslav Kostelka(ministr obrany)Jaroslav Horák (VZOB) 7. schůze č.159  - schvaluje
  Podán: armáda, NATO, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení
  103

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

  103/1 VHZD
  • schvaluje
  103/2 VEI
  • nezabývat se
  Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Soňa Paukrtová (VHZD) Miroslav Škaloud (VEI) 7. schůze č.148  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 226/2003 Sb. technické předpisy a normy, označení původu, volný pohyb zboží, osvědčení o původu
  104

  Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47

  104/1 VHZD
  • nezabývat se
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)František Kopecký (VHZD) 7. schůze č.146  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 220/2003 Sb.
  105

  Návrh zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

  105/1 UPV
  • schvaluje
  105/2 VVVK
  • záznam z jednání
  Pavel Rychetský(ministr spravedlnosti)Pavel Janata (UPV) Martin Dvořák (VVVK) 7. schůze č.145  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 218/2003 Sb. trestní odpovědnost, usnesení parlamentu, mladý člověk, zločinnost mládeže, dekret, soud pro mladistvé
  107

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002

  107/1 VHZD
  • schvaluje
  107/2 VEI
  • schvaluje
  Vladimír Mlynář(ministr informatiky)Soňa Paukrtová (VHZD) Vladimír Kulhánek (VEI) 7. schůze č.154  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 225/2003 Sb. konkurenceschopnost, spoje, telekomunikační průmysl, poštovní služba, telekomunikace, telefon, obchodní licence
  108

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb. a zákona 309/2002 Sb., a některé další zákony

  108/1 VZOB
  • schvaluje
  108/2 VHZD
  • nezabývat se
  Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Petr Smutný (VZOB) Ivo Bárek (VHZD) 7. schůze č.149  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 227/2003 Sb. označení původu, osobní zbraň, označení kvality, střelná zbraň a střelivo
  109

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  109/1 VZOB
  • zamítá
  109/2 VHZD
  • zamítá
  Stanislav Gross(ministr vnitra)Jaroslav Doubrava (VZOB) Ivo Bárek (VHZD) 7. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 228/2003 Sb. výbušnina, dekontaminace, osobní zbraň, střelná zbraň a střelivo
  110

  návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  110/1 VHZD
  • schvaluje
  110/2 VUZP
  • schvaluje
  110/3 VEI
  • schvaluje
  Pavel Němec(ministr pro místní rozvoj)Robert Kolář (VHZD) Miroslav Škaloud (VEI) Vladimír Schovánek (VUZP) 7. schůze č.158  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 224/2003 Sb. stavebnictví, technická profese, obor podnikání, odborná kvalifikace, architektura, výstavba měst, inženýr, živnost, volný pohyb osob, fyzická osoba
  111

  Návrh zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

  111/1 VHZD
  • záznam z jednání
  111/2 VEI
  • schvaluje
  Jaroslav Palas(ministr zemědělství)Emil Škrabiš (VHZD) Jan Fencl (SKRV) Vladimír Železný (VEI) 7. schůze č.147  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 219/2003 Sb. zemědělská politika, průmyslové plodiny, parlamentní proces, osivo, sadba, parlamentní výbor, šlechtění rostlin, rozmnožování rostlin, ochrana rostlin
  112

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  112/1 VZSP
  • schvaluje
  112/2 VEI
  • schvaluje
  Marie Součková(ministr zdravotnictví)Karel Barták (VZSP) Karel Tejnora (VEI) 7. schůze č.155  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 223/2003 Sb. drogová závislost, farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, přibližování legislativy, omamná látka, kontrola léčiv, psychotropní látka
  113

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony

  113/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  113/5 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  113/2 VUZP
  • záznam z jednání
  113/3 UPV
  • pozměňovací návrhy
  113/4
  • souhrnné pozměňovací návrhy
  Ladislav Skopal(zástupce skupiny poslanců)Josef Vaculík (VHZD) (PN) Jaromír Volný (UPV) Stanislav Bělehrádek (VUZP) 7. schůze č.150  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 253/2003 Sb. zemědělská nemovitost, převod vlastnictví, privatizace, předkupní právo, daň z převodu vlastnictví
  114

  Návrh zákona o dočasné ochraně cizinců

  114/1 UPV
  • schvaluje
  114/2 VVVK
  • schvaluje
  114/3 VEI
  • schvaluje
  114/4 VZOB
  • schvaluje
  Stanislav Gross(ministr vnitra)Dagmar Lastovecká (UPV) Adolf Jílek (VEI) Josef Pavlata (VVVK) Josef Zieleniec (VZOB) 7. schůze č.152  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2003 Sb. migrace, cizinecké právo, pomoc uprchlíkům, cizí státní občan, povolení k pobytu, vstup cizinců
  115

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  115/1 UPV
  • pozměňovací návrhy
  115/2 VVVK
  • schvaluje
  115/3 VEI
  • pozměňovací návrhy
  115/4 VZOB
  • pozměňovací návrhy
  115/5 VZSP
  • schvaluje
  Stanislav Gross(ministr vnitra)Ondřej Feber (UPV) Milan Štěch (VZSP) Adolf Jílek (VEI) Josef Kaňa (VZOB) Josef Pavlata (VVVK) 7. schůze č.153  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 222/2003 Sb. cizinecké právo, politický azyl, cizí státní občan, povolení k pobytu, vstup cizinců, vyhoštění, trvalý pobyt, vízová politika
  116

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

  116/1 VHZD
  • zamítá
  116/2 VEI
  • zamítá
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) Jiří Skalický (VEI) 7. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 322/2003 Sb. daň z přidané hodnoty, daňové přiznání, daňová úleva, sazba DPH
  117

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  117/1 VHZD
  • záznam z jednání
  117/2 VUZP
  • schvaluje
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) Pavel Eybert (VUZP) 7. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 229/2003 Sb. finance místních úřadů, cestovní ruch, místní daň, domácí zvíře, hotelový průmysl
  118

  Informace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období leden - březen 2003

  118/1 VZOB
  • bere na vědomí
  Miroslav Kostelka(ministr obrany)Jaroslav Horák (VZOB) 7. schůze č.160  - bere na vědomí
  Podán: armáda, politika spolupráce, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení
  120

  Vládní návrh na zapojení kontingentu Armády České republiky do souboru mezinárodních opatření ke stabilizaci bezpečnostní situace a pro poskytování humanitární pomoci a obnovu Irácké republiky

  120/1 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Miroslav Kostelka(ministr obrany)Jiří Liška (VZOB) 7. schůze č.161  - vyslovuje souhlas
  Podán: mezinárodní politika, armáda, Irák, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce
  122

  Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

  Karel Tejnora(zástupce podvýboru Senátu)
   7. schůze č.162  - schvaluje
   Podán: