Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
9. schůze Senátu v 4. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 128 - Zákon o obecné bezpečnosti výrobků
 • 129 - Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství
 • 130 - Plemenářský zákon
 • 132 - Služební zákon
 • 133 - Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 134 - Zákon o Antarktidě
 • 136 - Služební zákon příslušníků - související
 • 137 - Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 124 - Zákon o sociální potřebnosti
 • 125 - Zákon o pozemních komunikacích
 • 126 - Energetický zákon
 • 127 - Zákon o hospodaření energií
 • 131 - Exekuční řád

mezinárodní smlouva

 • 151 - Přistoupení dalších zemí k NATO

jiný

 • 119 - Jmenování soudce Ústavního soudu (JUDr. Vladimír Balaš)
 • 121 - Jmenování soudce Ústavního soudu (JUDr. Václav Pavlíček)
 • 123 - Jmenování soudce Ústavního soudu (JUDr. Klára Veselá-Samková)
 • 141 - Jmenování soudce Ústavního soudu (JUDr. Dagmar Lastovecká)
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
119

Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Vladimír Balaš)

119/1 UPV
 • vyslovuje souhlas
119/2 VVVK
 • vyslovuje souhlas
Václav Klaus(prezident republiky)
  Jaromír Volný (UPV) Zdeněk Bárta (VVVK) 9. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
  121

  Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Václav Pavlíček)

  121/1 UPV
  • vyslovuje souhlas
  121/2 VVVK
  • nevyslovuje souhlas
  Václav Klaus(prezident republiky)
   Jiří Stodůlka (UPV) Václav Jehlička (VVVK) 9. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
   123

   Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Klára Veselá-Samková)

   123/1 UPV
   • vyslovuje souhlas
   123/2 VVVK
   • vyslovuje souhlas
   Václav Klaus(prezident republiky)
    Václava Domšová (UPV) Zdeněk Bárta (VVVK) 9. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
    124

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů

    124/1 VZSP
    • schvaluje
    Alena Páralová(zástupce skupiny poslanců)Daniela Filipiová (VZSP) 9. schůze č.184  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 280/2003 Sb. sociální zabezpečení, zdravotně postižený člověk, dietní výrobek, sociální dávky, sociální příspěvek, zvláštní dávky
    125

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

    125/1 VHZD
    • schvaluje
    125/4 UPV
    • záznam z jednání
    Martin Říman(zástupce skupiny poslanců)Soňa Paukrtová (VHZD) Jiří Stodůlka (UPV) 9. schůze č.178  - zamítá
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 358/2003 Sb. stavebnictví, pozemní doprava, soukromý sektor, dálnice, koncesionář
    126

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

    126/1 VHZD
    • schvaluje
    Michal Kraus(poslanec)Alexandr Novák (VHZD) 9. schůze č.181  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 278/2003 Sb. energetická politika, odvětví energetiky, elektrárenský průmysl, Rakousko, energetické právo, podpora podnikání, regulace trhu, dálnice
    127

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

    127/1 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    127/2 VUZP
    • schvaluje
    127/3 VEI
    • nezabývat se
    Walter Bartoš(zástupce skupiny poslanců)Alexandr Novák (VHZD) Karel Tejnora (VEI) Miloslav Pelc (VUZP) 9. schůze č.182  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 359/2003 Sb. přírodní zdroje, energetická politika, hospodaření se zdroji, úspora energie, ekologická norma, označení výrobku, ekologická nálepka
    128

    návrh zákona, kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

    128/1 VHZD
    • schvaluje
    128/2 VEI
    • schvaluje
    Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Soňa Paukrtová (VHZD) Adolf Jílek (VEI) 9. schůze č.177  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 277/2003 Sb. technické předpisy a normy, nebezpečná látka, bezpečnost výrobku, ochrana spotřebitele, informace pro spotřebitele, označení výrobku, dohled nad trhem
    129

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů

    129/1 VVVK
    • schvaluje
    129/2 UPV
    • pozměňovací návrhy
    Stanislav Gross(ministr vnitra)Martin Dvořák (VVVK) Dagmar Lastovecká (UPV) 9. schůze č.191  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 357/2003 Sb. Slovensko, státní občanství, právní postavení, udělení občanství, dvojí státní příslušnost
    130

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů

    130/1 VHZD
    • schvaluje
    130/3 VHZD
    • doprovodné usnesení
    130/2 VEI
    • schvaluje
    130/4 SKRV
    • doporučuje
    Jaroslav Palas(ministr zemědělství)Jan Fencl (VHZD) Josef Vaculík (SKRV) Alena Gajdůšková (VEI) 9. schůze č.186  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 282/2003 Sb. hospodářské zvíře, skot, šlechtění zvířat
    131

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

    131/1 UPV
    • schvaluje
    Zdeněk Koudelka(zástupce skupiny poslanců)Ladislav Macák (UPV) 9. schůze č.185  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 360/2003 Sb. soudní řízení, výkon rozhodnutí, soudní spolupráce EU v trestních věcech
    132

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb.

    132/1 VZSP
    • záznam z jednání
    132/2 VUZP
    • schvaluje
    132/3 VHZD
    • schvaluje
    Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Jan Hadrava (VZSP) Bohumil Čada (VHZD) Jiří Brýdl (VUZP) 9. schůze č.187  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2003 Sb. odměňování, veřejná funkce, ústřední orgány státní správy, statut zaměstnance, státní úředník, státní zaměstnanec, aplikace zákona
    133

    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

    133/1 VZSP
    • schvaluje
    133/2 VEI
    • schvaluje
    Marie Součková(ministr zdravotnictví)Vítězslav Vavroušek (VZSP) Karel Tejnora (VEI) 9. schůze č.188  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 274/2003 Sb. zdravotní politika, podnikové vedení, epidemiologie, parlamentní kontrola, zdraví veřejnosti, zdravotnická legislativa, pitná voda, veřejná hygiena, pracovní lékařství, vedení společnosti
    134

    Návrh zákona o Antarktidě a změně některých zákonů

    134/1 VUZP
    • schvaluje
    134/2 VZOB
    • záznam z jednání
    Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Jaroslav Mitlener (VUZP) Petr Smutný (VZOB) 9. schůze č.179  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 276/2003 Sb. ochrana životního prostředí, nerostné zdroje, Antarktida
    136

    Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

    136/1 VZOB
    • pozměňovací návrhy
    136/2 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    Stanislav Gross(ministr vnitra)Jiří Liška (VZOB) Jiří Rückl (VHZD) 9. schůze č.193  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 362/2003 Sb. pracovní právo, vězeňský personál, bezpečnostní služby, celník, tajná služba, policie
    137

    Návrh zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů

    137/1 UPV
    • schvaluje
    Pavel Rychetský(ministr spravedlnosti)Pavel Janata (UPV) 9. schůze č.194  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 279/2003 Sb. trestní řízení, výkon rozhodnutí, propadnutí věcí, zabavení věci
    141

    Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Dagmar Lastovecká)

    141/1 UPV
    • vyslovuje souhlas
    141/2 VVVK
    • vyslovuje souhlas
    Václav Klaus(prezident republiky)
     Václava Domšová (UPV) Václav Jehlička (VVVK) 9. schůze č.176  - vyslovuje souhlas
     Podán:
     151

     Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolů o přístupu Bulharské republiky, Estonské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Rumunska, Slovenské republiky a Slovinské republiky k Severoatlantické smlouvě

     151/1 VZOB
     • dává souhlas k ratifikaci
     Cyril Svoboda(ministr zahraničních věcí)Josef Jařab (VZOB) 9. schůze č.189  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: NATO, Slovensko, Rumunsko, Estonsko, Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko, přistoupení k dohodě