Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
10. schůze Senátu v 4. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 135 - Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • 156 - Spotřební daně
 • 157 - Spotřební daně - související

mezinárodní smlouva

 • 138 - Smlouva ČR - SR celní unie
 • 139 - Zabezpečení souladu mezinárodních závazků ČR
 • 140 - Memorandum o porozumění mezi ČR a ES
 • 143 - Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi ES a ČR
 • 144 - Dohoda o přístupu Chorvatské republiky k CEFTA
 • 145 - Dohoda ČR - Nikaragua o ochraně investic
 • 146 - Dohoda ČR - Bosna a Hercegovina o ochraně investic
 • 147 - Smlouva o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra
 • 148 - Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě
 • 149 - Dohoda ČR - Mexiko ochrana investic
 • 150 - Dohoda úplném zákazu jaderných zkoušek

jiný

 • 142 - Informace vlády ČR o přeletech a průjezdech
 • 153 - Jmenování soudce Ústavního soudu (JUDr. Aleš Pejchal)
 • 155 - 2. doplněk plánu cvičení AČR
 • 159 - Přelety od 1. 4 do 30. 6. 2003
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
135

Návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

135/1 VZOB
 • odročuje jednání
135/4 VZOB
 • pozměňovací návrhy
135/2 VHZD
 • odročuje jednání
135/3 VHZD
 • pozměňovací návrhy
Stanisav Gross(ministr vnitra)František Kroupa (VZOB) Jiří Rückl (VHZD) 10. schůze č.197  - pozměňovací návrhy
č.198  - doprovodné usnesení
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 361/2003 Sb. pracovní právo, vězeňský personál, celník, tajná služba, policie
138

Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně článku 38 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsané v Praze dne 29. října 1992

138/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
138/2 VEI
 • dává souhlas k ratifikaci
138/3 VVVK
 • dává souhlas k ratifikaci
138/4 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Emil Škrabiš (VHZD) Helena Rögnerová (VEI) Jaroslav Doubrava (VZOB) Václav Jehlička (VVVK) 10. schůze č.212  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Slovensko, Česká republika, celní dohoda, vypovědění smlouvy, celní unie, celní spolupráce, přistoupení k Evropské unii
139

Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh postupu pro zabezpečení souladu mezinárodněprávních závazků České republiky se závazky vyplývajícími z jejího členství v Evropské unii

139/1 VZOB
 • vyslovuje souhlas
139/2 VEI
 • doporučuje
139/3 UPV
 • vyslovuje souhlas
Cyril Svoboda(ministr zahraničních věcí)Josef Zieleniec (VZOB) Jiří Skalický (VEI) Jaromír Volný (UPV) 10. schůze č.202  - vyslovuje souhlas
Podán: vnější vztahy Evropské unie, Evropská unie, Česká republika, mezinárodní ? vnitrostátní právo
140

návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími o přidružení České republiky k Šestému rámcovému programu Evropských společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti přispívajícímu k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a inovacím (2002-2006) a Šestému rámcovému programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) pro jaderný výzkum a výcvikové činnosti také přispívajícímu k vytvoření Evropského výzkumného prostoru (2002-2006), které bylo za českou stranu podepsáno v Praze dne 10. prosince 2002

140/1 VVVK
 • dává souhlas k ratifikaci
140/2 VEI
 • dává souhlas k ratifikaci
140/3 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
140/4 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
140/5 VUZP
 • dává souhlas k ratifikaci
Petra Buzková(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Daniel Kroupa (VVVK) Josef Vaculík (VHZD) Alena Gajdůšková (VEI) Josef Kaňa (VZOB) Jan Rakušan (VUZP) 10. schůze č.204  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: CERN, Česká republika, přistoupení k dohodě, výzkumná politika EU, výzkumný program, energetický výzkum, akční program, Evropské společenství pro atomovou energii, program EU
142

Informace vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. ledna do 31. března 2003

142/1 VZOB
 • bere na vědomí
Miroslav Kostelka(ministr obrany)Jiří Liška (VZOB) 10. schůze č.213  - bere na vědomí
Podán: mezinárodní bezpečnost, NATO, Česká republika, vojenský letoun, vojenské letectvo, vojska v zahraničí, pozemní vojska, vojenská spolupráce
143

návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé s ohledem na prodloužení období stanoveného článkem 8(4) Protokolu 2 k Evropské dohodě, podepsaný dne 9. října 2002 v Bruselu

143/1 VEI
 • dává souhlas k ratifikaci
143/2 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
143/3 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Helena Rögnerová (VEI) Josef Vaculík (VHZD) František Kroupa (VZOB) 10. schůze č.210  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Evropská unie, Česká republika, výjimka z dohody (EU), hutnický výrobek, Evropské společenství uhlí a oceli, Evropská dohoda o přidružení, ocel
144

Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Chorvatské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná v Záhřebu dne 5. prosince 2002

144/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
144/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Robert Kolář (VHZD) Jiří Liška (VZOB) 10. schůze č.211  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Chorvatsko, dohoda o volném obchodu, obchodní spolupráce
145

Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 2. dubna 2002 v Managui

145/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
145/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Bohuslav Sobotka(ministr financí)Robert Kolář (VHZD) Josef Zoser (VZOB) 10. schůze č.207  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Nikaragua, Česká republika, ochrana investic, podpora investic
146

Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 17. dubna 2002 v Sarajevu

146/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
146/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Bohuslav Sobotka(ministr financí)Robert Kolář (VHZD) Josef Zoser (VZOB) 10. schůze č.208  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Česká republika, Bosna a Hercegovina, ochrana investic, podpora investic
147

Návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra, podepsané v Limě dne 26. listopadu 1999

147/1 VHZD
 • vyslovuje souhlas
147/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Jaroslav Palas(ministr zemědělství)Jan Fencl (VHZD) Jaroslav Doubrava (VZOB) 10. schůze č.199  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: mezinárodní organizace, Česká republika, brambor, právní subjektivita
148

Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě zakládající systém kolektivních stížností ze dne 9. listopadu 1995

148/1 VZSP
 • dává souhlas k ratifikaci
148/2 UPV
 • dává souhlas k ratifikaci
148/3 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Daniela Filipiová (VZSP) Petr Smutný (VZOB) Jiří Stodůlka (UPV) 10. schůze č.218  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: nevládní organizace, sociální práva, Česká republika, evropská sociální charta, odvolání, právní zájem
149

Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 4. dubna 2002 v Mexico City

149/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
149/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Bohuslav Sobotka(ministr financí)Bohumil Čada (VHZD) Josef Zoser (VZOB) 10. schůze č.209  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Mexiko, Česká republika, ochrana investic, podpora investic
150

návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Přípravnou komisí Organizace smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek o provádění činností, včetně postcertifikačních činností, vztahujících se k mezinárodním monitorovacím zařízením Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek

150/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
150/2 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
Cyril Svoboda(ministr zahraničních věcí)Jaroslav Horák (VZOB) Ivo Bárek (VHZD) 10. schůze č.203  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Česká republika, odzbrojení, nešíření jaderných zbraní, omezení zbrojení, jaderný pokus, denuklearizace
153

Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Aleš Pejchal)

153/1 UPV
 • nevyslovuje souhlas
153/2 VVVK
 • nevyslovuje souhlas
Václav Klaus(prezident republiky)
  Václava Domšová (UPV) Václav Jehlička (VVVK) 10. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
  155

  2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2003

  155/1 VZOB
  • bere na vědomí
  Miroslav Kostelka(ministr obrany)Jiří Liška (VZOB) 10. schůze č.215  - bere na vědomí
  Podán: armáda, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, vojenské cvičení
  156

  Návrh zákona o spotřebních daních

  156/1 VHZD
  • zamítá
  156/2 VEI
  • pozměňovací návrhy
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) Jiří Skalický (VEI) 10. schůze č.205  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 353/2003 Sb. daň ze spotřeby, složení parlamentu, dvojí zdanění, parlamentní výbor, harmonizace daní, daňová úmluva, tabák, předseda instituce, chemický alkohol, mezinárodní daňové právo, minerální olej, víno, označení výrobku, dočasný výbor, pivo
  157

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních

  157/1 VHZD
  • zamítá
  157/2 VEI
  • nezabývat se
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) Jiří Skalický (VEI) 10. schůze č.206  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 354/2003 Sb. daň ze spotřeby, dvojí zdanění, harmonizace daní, daňová úmluva, tabák, chemický alkohol, mezinárodní daňové právo, minerální olej, víno, označení výrobku, pivo
  159

  Informace vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. dubna do 30. června 2003

  159/1 VZOB
  • bere na vědomí
  Lubomír Kostelka(ministr obrany)Jiří Liška (VZOB) 10. schůze č.214  - bere na vědomí
  Podán: pozemní doprava, letecká doprava, armáda, vojska v zahraničí, vojenský personál, vojenská spolupráce, vstup cizinců, vojenské cvičení