Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
11. schůze Senátu v 4. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 168 - Zákon o dani dědické, darovací a z převodu majetku
 • 169 - Zákon o účetnictví
 • 170 - Zákon o nemocenském pojištění
 • 171 - Zákon o sociální potřebnosti
 • 172 - Zákon o státní sociální podpoře
 • 173 - Mimořádná opatření - platy
 • 174 - Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
 • 175 - Zákon o stavebním spoření
 • 176 - Zákon o důchodovém pojištění
 • 177 - Zákon o službě státních zaměstnanců
 • 178 - Zákon o daních z příjmů
 • 179 - Zákon organizaci a provádění soc. zab.

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 167 - Zákon o zrušení FDM
 • 184 - EUROFIMA

senátní návrh zákona

 • 34 - Zákon o rozsahu branné povinnosti

mezinárodní smlouva

 • 152 - Roční finanční dohoda 2003
 • 154 - Protokol ke smlouvě o Antarktidě
 • 158 - Protokol k Evropské dohodě
 • 160 - Dohoda o pobytu příslušníků ozbrojených sil ČR a SRN
 • 162 - Aarhuská úmluva

jiný

 • 163 - Informace vlády ČR o vojenských cvičeních
 • 164 - Jmenování soudce Ústavního soudu (JUDr. Jan Musil)
 • 166 - Trestní stíhání - A. Novák
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
34

Návrh senátního návrhu zákona senátorů Martina Mejstříka a dalších, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů

34/1 VZOB
 • doporučuje
34/5 VZOB
 • odročuje jednání
34/2 UPV
 • doporučuje
34/3 VVVK
 • doporučuje
34/4 VVVK
 • schvaluje
34/6 UPV
 • zamítá
Martin Mejstřík (senátor)Josef Zoser (senátor)Václava Domšová (senátorka)Václav Roubíček (senátor)Jaroslav Šula (senátor)Jan Hadrava (senátor)
  Jiří Liška (VZOB) Václav Jehlička (VVVK) Jaroslav Kubín (UPV) 11. schůze č.234  - zamítá senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory:
  152

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Roční finanční dohoda pro rok 2003 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsaná dne 22. července 2003

  152/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  152/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) Josef Zoser (VZOB) 11. schůze č.224  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: finanční dohoda, Česká republika, finanční pomoc, Evropská komise, předvstupní pomoc
  154

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, sjednaného v Madridu dne 4. října 1991

  154/1 VUZP
  • dává souhlas k ratifikaci
  154/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Jaroslav Mitlener (VUZP) Petr Smutný (VZOB) 11. schůze č.246  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: přírodní zdroje, ochrana životního prostředí, vědecká spolupráce, Antarktida
  158

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, podepsaná dne 23. července 2003 v Bruselu

  158/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  158/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  158/3 VEI
  • dává souhlas k ratifikaci
  Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Soňa Paukrtová (VHZD) Miroslav Škaloud (VEI) Jaroslav Doubrava (VZOB) 11. schůze č.225  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Evropská společenství, Česká republika, průmyslová politika EU, průmyslový výrobek, sladění norem, ochrana trhu
  160

  Vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil Spolkové republiky Německo na území druhého státu, podepsané v Praze dne 31. července 2003

  160/1 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  160/2 UPV
  • dává souhlas k ratifikaci
  Miroslav Kostelka(ministr obrany)Jaroslav Horák (VZOB) Jaroslav Kubín (UPV) 11. schůze č.233  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: armáda, zemědělská politika, management, humanitární pomoc, Česká republika, privatizace, vojska v zahraničí, vojenské cvičení, Německo
  162

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva)

  162/1 VUZP
  • dává souhlas k ratifikaci
  162/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Jiří Brýdl (VUZP) Jaroslav Doubrava (VZOB) 11. schůze č.247  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: ochrana životního prostředí, Česká republika, spolupráce v oblasti životního prostředí, zpřístupňování informací, právo na informace
  163

  Informace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období duben - červen 2003

  163/1 VZOB
  • bere na vědomí
  Miroslav Kostelka(ministr obrany)Jiří Liška (VZOB) 11. schůze č.232  - bere na vědomí
  Podán: armáda, politika spolupráce, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení
  164

  Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jan Musil)

  164/1 UPV
  • vyslovuje souhlas
  164/2 VVVK
  • vyslovuje souhlas
  Václav Klaus(prezident republiky)
   Václava Domšová (UPV) Václav Jehlička (VVVK) 11. schůze č.241  - vyslovuje souhlas
   Podán:
   166

   Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Alexandra Nováka

   (senátoři)
    Richard Falbr (MIV) 11. schůze č.239  - schvaluje
    Podán:
    167

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb.

    167/2 VVVK
    • zamítá
    167/1 UPV
    • pozměňovací návrhy
    167/3 VUZP
    • pozměňovací návrhy
    Hana Šedivá(zástupce skupiny poslanců)Martin Mejstřík (VVVK) Pavel Eybert (VUZP) Pavel Janata (UPV) 11. schůze č.228  - zamítá
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 428/2003 Sb. nezisková organizace, převod vlastnictví, zrušení společnosti, mladý člověk
    168

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony

    168/1 VHZD
    • schvaluje
    168/2 VUZP
    • schvaluje
    Bohuslav Sobotka(ministr financí)Alexandr Novák (VHZD) Petr Fejfar (VUZP) 11. schůze č.222  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 420/2003 Sb. daňová úleva, daň z převodu vlastnictví, daň z převodu nemovitosti, dědictví
    169

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    169/1 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    169/2 VEI
    • schvaluje
    Bohuslav Sobotka(ministr financí)Robert Kolář (VHZD) Luděk Sefzig (VEI) 11. schůze č.221  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 437/2003 Sb. účetnictví, finanční účetnictví, evropský účetní systém
    170

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů

    170/1 VZSP
    • schvaluje
    170/2 VHZD
    • schvaluje
    Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Jan Hadrava (VZSP) Bohumil Čada (VHZD) 11. schůze č.226  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 421/2003 Sb. zdravotní pojištění, zvláštní dávky, mateřský příspěvek
    171

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů

    171/1 VZSP
    • schvaluje
    171/2 VHZD
    • záznam z jednání
    Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Alena Palečková (VZSP) Emil Škrabiš (VHZD) 11. schůze č.227  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 422/2003 Sb. sociální pomoc, sociální dávky, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, osoba samostatně výdělečně činná, nízký příjem
    172

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    172/1 VZSP
    • schvaluje
    172/2 VHZD
    • schvaluje
    172/3 VUZP
    • schvaluje
    Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Josef Novotný (VZSP) Josef Vaculík (VHZD) Vladimír Schovánek (VUZP) 11. schůze č.229  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 453/2003 Sb. sociální zabezpečení, správní pravomoc, rodinné přídavky
    173

    Návrh zákona, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony

    173/1 VHZD
    • schvaluje
    173/2 UPV
    • pozměňovací návrhy
    Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Jan Fencl (VHZD) Ondřej Feber (UPV) 11. schůze č.230  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 427/2003 Sb. poslanec parlamentu, odměňování, veřejná funkce, poslanecká dieta, finanční příjem členů parlamentu, mzda, soudce a státní zástupce, státní úředník
    174

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    174/1 VZSP
    • pozměňovací návrhy
    174/2 VHZD
    • záznam z jednání
    Marie Součková(ministr zdravotnictví)Zuzana Roithová (VZSP) Ivo Bárek (VHZD) 11. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 455/2003 Sb. osoba samostatně výdělečně činná, zdravotní pojištění
    175

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb.

    175/1 VHZD
    • schvaluje
    175/2 VUZP
    • schvaluje
    Bohuslav Sobotka(ministr financí)Soňa Paukrtová (VHZD) Pavel Eybert (VUZP) 11. schůze č.223  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 423/2003 Sb. bytová politika, stavební výpomoc, hypotekární úvěr, finanční pomoc, státní podpora, hypoteční banka
    176

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    176/1 VZSP
    • schvaluje
    176/2 VHZD
    • schvaluje
    Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Alena Palečková (VZSP) František Kopecký (VHZD) 11. schůze č.235  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 425/2003 Sb. sociální zabezpečení, předčasný důchod, podmínky pro odchod do důchodu, osoba samostatně výdělečně činná, důchodový plán
    177

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    177/1 VZSP
    • schvaluje
    177/2 VHZD
    • záznam z jednání
    177/3 VEI
    • schvaluje
    Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Jan Hadrava (VZSP) Miroslav Škaloud (VEI) Ivan Adamec (VHZD) 11. schůze č.236  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 426/2003 Sb. odměňování, veřejná funkce, statut zaměstnance, státní úředník, státní zaměstnanec
    178

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    178/1 VHZD
    • neprojednávat
    178/4 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    178/2 VEI
    • neprojednávat
    178/3 VEI
    • pozměňovací návrhy
    Bohuslav Sobotka(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) Jiří Skalický (VEI) 11. schůze č.242  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 438/2003 Sb. daň, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmu fyzických osob, odpis, daňový základ
    179

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    179/1 VZSP
    • schvaluje
    Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Vítězslav Vavroušek (VZSP) 11. schůze č.237  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 424/2003 Sb. poslanec parlamentu, složení parlamentu, sociální zabezpečení, informační systém, sociální dávky, parlamentní kontrola, důchodový plán, zdravotní pojištění, dočasný výbor, tajná služba, dolní komora, evidence obyvatelstva
    184

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 516/2002 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA

    184/1 VHZD
    • nezabývat se
    184/2 VZOB
    • schvaluje
    Ludvík Hovorka(zástupce skupiny poslanců)Robert Kolář (VHZD) Josef Kaňa (VZOB) 11. schůze č.245  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 399/2003 Sb. investiční úvěr, záruka úvěru, kolejové vozidlo, železniční park