Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
1. schůze Senátu v 5. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 453 - Zákon o právu na informace o životním prostředí
 • 454 - Zákon o odpadech
 • 457 - Zákon o rozpočtovém určení výnosů daní

mezinárodní smlouva

 • 410 - Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc

jiný

 • 434 - Jmenování soudce Ústavního soudu (JUDr. Jaroslava Novotná)
 • 470 - Informace komise 2004
 • 471 - Informace delegací 4. fo
 • 475 - Pravidla hospodaření
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
410

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc, přijatý v Moskvě dne 4. října 2001

410/1 UPV
 • dává souhlas k ratifikaci
410/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Jaromír Volný (UPV) Petr Smutný (VZOB) 1. schůze č.27  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: přístup k soudu, Česká republika, právní spolupráce, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, dostupnost práva, právní pomoc, soudní spolupráce EU v trestních věcech
434

Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jaroslava Novotná)

434/1 UPV
 • nevyslovuje souhlas
434/2 VVVK
 • nevyslovuje souhlas
Václav Klaus(prezident republiky)
  Václava Domšová (UPV) Václav Roubíček (VVVK) 1. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.24  - nepřijato usnesení
  Podán:
  453

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

  453/1 VUZP
  • schvaluje
  453/2 VEU
  • schvaluje
  Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Jaroslav Mitlener (VUZP) Alena Gajdůšková (VEU) 1. schůze č.25  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 6/2005 Sb. environmentální politika, ekologie, kvalita životního prostředí, zpřístupňování informací, právo na informace
  454

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  454/1 VUZP
  • schvaluje
  454/2 VEU
  • schvaluje
  Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Petr Fejfar (VUZP) Luděk Sefzig (VEU) 1. schůze č.26  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 7/2005 Sb. odpad, nakládání s odpadem, elektronický odpad, přibližování legislativy
  457

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  457/1 VUZP
  • záznam z jednání
  457/2 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  457/3 VHZD
  • záznam z jednání
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Jiří Brýdl (VUZP) Milan Balabán (VHZD) 1. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 1/2005 Sb. daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, místní daň, územní samospráva, obecní rozpočet, rozpočet kraje
  470

  Informace Stálých komisí Senátu o činnosti za rok 2004

  (senátoři)
   1. schůze č.22  - bere na vědomí
   Podán:
   471

   Informace stálých delegací Senátu Parlamentu České republiky o činnosti za 4. funkční období

   (senátoři)
    1. schůze č.23  - bere na vědomí
    Podán:
    475

    Návrh pravidel hospodaření senátorských klubů pro rok 2005

    Milan Balabám(zástupce Senátu)
     1. schůze č.16  - schvaluje
     Podán: