Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
6. schůze Senátu v 5. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 70 - Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní
 • 71 - Dluhopisy rozpočet 2005
 • 72 - Zákon o pronájmu a pronájmu nebytových prostor
 • 76 - Zákon o komoditních burzách
 • 80 - Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 81 - Zákon o ochraně hospodářské soutěže
 • 82 - Zákon o barvení a značkování paliv a maziv
 • 86 - Zákon o Veřejném ochránci práv

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 73 - Zákon o Vojenském zpravodajství
 • 74 - Zákon o Vojenském zpravodajství - související zákony
 • 75 - Zákon o Sbírce zákonů
 • 77 - Zákon o stavebním spoření
 • 78 - Zákon o Policii ČR
 • 83 - Trestní řád
 • 87 - Ocenění účastníků národního boje
 • 88 - Zákon o zaměstnanosti

senátní návrh zákona

 • 46 - Návrh zákona o majetku České republiky - senátní návrh
 • 91 - Trestní zákon - senátní návrh
 • 93 - Novela ústavy - senátní návrh
 • 94 - Novela ústavy - související - senátní návrh
 • 262 - Atomový zákon

návrh zákona zastupitelstva VÚSC

 • 79 - Občanský zákoník
 • 84 - Zákon o regulaci reklamy

mezinárodní smlouva

 • 41 - Dohoda o spolupráci mezi EU - Švýcarskem v boji proti podvodům
 • 42 - Rámcová úmluva o kontrole tabáku
 • 44 - Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi státy EU
 • 60 - Dohoda o partnerství ES - Tádžikistán
 • 63 - Úmluva o potlačování terorismu
 • 64 - Smlouva ČR - Severní Korea o dvojím zdanění

jiný

 • 89 - Návrhy na státní vyznamenání
 • 97 - Pravidla petice
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
41

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé v boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím jejich finanční zájmy (Lucemburk, 26. 10. 2004)

41/1 UPV
 • dává souhlas k ratifikaci
41/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
41/3 VEU
 • dává souhlas k ratifikaci
Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Ladislav Macák (UPV) Helena Rögnerová (VEU) Alexandr Novák (VZOB) 6. schůze č.166  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, Švýcarsko, boj proti zločinnosti, členská země, trestný čin proti majetku, podvod
42

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva o kontrole tabáku podepsaná v Ženevě dne 16. června 2003

42/1 VZSP
 • dává souhlas k ratifikaci
42/2 VZOB
 • záznam z jednání
Milada Emmerová(ministr zdravotnictví)Daniela Filipiová (VZSP) Rostislav Slavotínek (VZOB) 6. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro výbory: obchodní omezení, Česká republika, propagace, tabák, kouření, tabákový průmysl, cenová regulace, zdravotní riziko, zdraví veřejnosti, propagační účinek
44

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie (Brusel, 29. květen 2000) a její Protokol (Lucemburk, 16. říjen 2001), obojí vypracované Radou Evropské unie na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii

44/1 UPV
 • dává souhlas k ratifikaci
44/5 UPV
 • dává souhlas k ratifikaci
44/2 VZOB
 • vyslovuje souhlas
44/3 VEU
 • dává souhlas k ratifikaci
44/4 VEU
 • dává souhlas k ratifikaci
44/6 VZOB
 • vyslovuje souhlas
Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Pavel Janata (UPV) Jan Hadrava (VEU) Rostislav Slavotínek (VZOB) 6. schůze č.167  - vrácen výborům k novému projednání
Podán: Lhůta pro výbory: soudní spolupráce, mezinárodní trestní právo, soudní spolupráce EU v trestních věcech, policejní spolupráce (EU), evropská spolupráce
46

Návrh senátního návrhu zákona Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

46/1 VHZD
 • odročuje jednání
46/6 VHZD
 • pozměňovací návrhy
46/2 UPV
 • přerušuje projednávání
46/3 VUZP
 • přerušuje projednávání
46/4 UPV
 • pozměňovací návrhy
46/5 VUZP
 • zamítá
Robert Kolář(zástupce výboru Senátu)Adolf Jílek (VHZD) Jiří Brýdl (VUZP) Ondřej Feber (UPV) 6. schůze č.175  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: převod vlastnictví, nemovitý majetek, veřejný majetek, obec, dědictví
60

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé, podepsaná dne 11. října 2004 v Lucemburku

60/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Cyril Svoboda(ministr zahraničních věcí)Josef Zoser (VZOB) 6. schůze č.171  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: členský stát EU, dvoustranný vztah, mezinárodní spolupráce, Tádžikistán, mezivládní spolupráce (EU), Evropské společenství
63

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu ze dne 9. prosince 1999

63/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Cyril Svoboda(ministr zahraničních věcí)Vlastimil Sehnal (VZOB) 6. schůze č.172  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní politika, mezinárodní bezpečnost, trestní odpovědnost, trestný čin, Česká republika, mezinárodní sankce, hospodářské sankce, právnická osoba, terorismus
64

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 2. března 2005

64/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
64/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Bohuslav Sobotka(ministr financí)Igor Petrov (VHZD) Ladislav Svoboda (VZOB) 6. schůze č.147  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva, Severní Korea
70

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

70/1 VHZD
 • schvaluje
70/2 VEU
 • schvaluje
Bohuslav Sobotka(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) Helena Rögnerová (VEU) 6. schůze č.145  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 286/2005 Sb. spotřební daň, přímá daň, harmonizace daní, daňová úmluva, daňová kontrola, evropská daňová spolupráce, mezinárodní daňové právo
71

Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2005

71/1 VHZD
 • záznam z jednání
Bohuslav Sobotka(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) 6. schůze č.146  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 287/2005 Sb. financování rozpočtu, státní rozpočet, emise cenných papírů, rozpočtový schodek
72

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů

72/1 VUZP
 • pozměňovací návrhy
72/2 VHZD
 • schvaluje
Radko Martínek(ministr pro místní rozvoj)Miloslav Pelc (VUZP) Vladimír Schovánek (VHZD) 6. schůze č.162  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 360/2005 Sb. pronájem nemovitosti, obchodní pronájem
73

Návrh zákona o Vojenském zpravodajství

73/1 VZOB
 • schvaluje
Petr Nečas(zástupce skupiny poslanců)Jiří Stříteský (VZOB) 6. schůze č.151  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 289/2005 Sb. armáda, veřejná bezpečnost, obranná politika, pravomoc instituce, tajná služba
74

Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství

74/1 VZOB
 • schvaluje
Petr Nečas(zástupce skupiny poslanců)Jiří Stříteský (VZOB) 6. schůze č.152  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 290/2005 Sb. armáda, veřejná bezpečnost, obranná politika, tajná služba
75

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů

75/1 UPV
 • pozměňovací návrhy
Václav Votava(zástupce skupiny poslanců)Ladislav Macák (UPV) 6. schůze č.159  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 380/2005 Sb. mezinárodní dohoda, veřejná správa, úřední dokument, zpřístupňování informací, právo na informace, uživatel informací, Úřední věstník Evropské unie
76

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

76/1 VHZD
 • schvaluje
Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Josef Vaculík (VHZD) 6. schůze č.148  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 285/2005 Sb. kapitálový trh, burza cenných papírů, trh zboží, obchodní pravidla, zbožová burza
77

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

77/1 VUZP
 • schvaluje
77/2 VHZD
 • neprojednávat
Vlastimil Tlustý(poslanec)Pavel Eybert (VUZP) Ivan Adamec (VHZD) 6. schůze č.153  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 292/2005 Sb. daň z příjmů, úvěr, stavební výpomoc, bankovní poplatek, hypotekární úvěr, státní podpora, hypoteční banka
78

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

78/1 VZOB
 • schvaluje
Jiří Bílý(zástupce skupiny poslanců)Jiří Stříteský (VZOB) 6. schůze č.150  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 288/2005 Sb. pořizování dat, parlamentní kontrola, telefon, ochrana komunikací, vyšetřovací komise, složení parlamentního výboru, policie
79

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

79/1 UPV
 • pozměňovací návrhy
Rudolf Blažek(zástupce Hlavního města Prahy)Jaroslav Kubín (UPV) 6. schůze č.154  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 359/2005 Sb. skladování, obec, osobní zbraň, občanský zákoník, osobní vlastnictví, náklady skladování, hlavní město, veřejný sklad
80

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

80/1 VZSP
 • zamítá
80/2 VEU
 • pozměňovací návrhy
Milada Emmerová(ministr zdravotnictví)Milan Špaček (VZSP) Karel Tejnora (VEU) 6. schůze č.163  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 392/2005 Sb. zpracovaný potravinářský výrobek, zdravotní politika, lidská výživa, dekontaminace, ochrana zvířat, prevence nemocí, voda, zdraví veřejnosti, rozvod vody, pitná voda, veřejná hygiena, kosmetický přípravek
81

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

81/1 VHZD
 • zamítá
81/2 VUZP
 • pozměňovací návrhy
81/3 SKSP
 • pozměňovací návrhy
81/4 VEU
 • pozměňovací návrhy
Martin Jahn(místopředseda vlády)Adolf Jílek (VHZD) Jiří Oberfalzer (SKSP) Helena Rögnerová (VEU) Jan Horník (VUZP) 6. schůze č.156  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 361/2005 Sb. soutěžní politika, soutěžní právo, mezinárodní soutěž, právo EU - vnitrostátní právo, přibližování legislativy
82

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

82/1 VHZD
 • schvaluje
Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Jan Nádvorník (VHZD) 6. schůze č.149  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 291/2005 Sb. dovoz, nákladní doprava, zkrácení daně, palivo, mazivo, označení výrobku
83

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

83/1 UPV
 • zamítá
Radim Turek(zástupce skupiny poslanců)Pavel Janata (UPV) 6. schůze č.157  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: soudní řízení, trestní řízení, organizovaný zločin, trestní stíhání, výslech svědka
84

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

84/1 VVVK
 • pozměňovací návrhy
84/2 SKSP
 • pozměňovací návrhy
Rudolf Blažek(zástupce Hlavního města Prahy)Václav Jehlička (VVVK) Jan Nádvorník (SKSP) 6. schůze č.155  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 384/2005 Sb. propagace, inzerování zboží, Praha, hlavní město
86

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

86/1 UPV
 • záznam z jednání
86/2 VVVK
 • pozměňovací návrhy
Pavel Zářecký(ministr bez portfeje)Jaromír Volný (UPV) Milan Bureš (VVVK) 6. schůze č.160  - vyslovuje souhlas
č.161  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 381/2005 Sb. lidská práva, zákonnost, ombudsman
87

Návrh zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku některým osobám a o změně některých zákonů

87/1 VVVK
 • pozměňovací návrhy
87/2 VHZD
 • pozměňovací návrhy
87/3 VZOB
 • pozměňovací návrhy
Jan Vidím(poslanec)Zdeněk Bárta (VVVK) Ivo Bárek (VHZD) Jiří Pospíšil (VZOB) 6. schůze č.168  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 357/2005 Sb. občanská neposlušnost, finanční pomoc, důchodový plán, odškodnění
88

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

88/1 VZSP
 • záznam z jednání
Kateřina Konečná(zástupce skupiny poslanců)Daniela Filipiová (VZSP) 6. schůze č.170  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 382/2005 Sb. mladý pracovník, boj proti nezaměstnanosti, nezaměstnanost mladých, podpora zaměstnanosti
89

Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Karel Tejnora(zástupce podvýboru Senátu)
  6. schůze č.174  - schvaluje
  Podán:
  91

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka a dalších, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

  91/1 UPV
  • zamítá
  91/2 VVVK
  • schvaluje
  91/3 VZOB
  • záznam z jednání
  Martin Mejstřík (senátor)Jan Horník (senátor)Jiří Liška (senátor)Soňa Paukrtová (senátorka)Jitka Seitlová (senátorka)Richard Sequens (senátor)Jaromír Štětina (senátor)Jaromír Volný (UPV) Josef Pavlata (VVVK) Vlastimil Sehnal (VZOB) 6. schůze č.178  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: trestný čin, nacionální socialismus, komunismus, ochrana práv a svobod, politické násilí, trestní zákoník
  93

  Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Jana Hadravy a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

  Jan Hadrava (senátor)Petr Fejfar (senátor)Jiří Zlatuška (senátor)Soňa Paukrtová (senátorka)Helena Rögnerová (senátorka)Jan Horník (senátor)Josef Jařab (senátor)Karel Schwarzenberg (senátor)
   6. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
   94

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Hadravy a dalších, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ústavního zákona č. ?.., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

   Jan Hadrava (senátor)Petr Fejfar (senátor)Jiří Zlatuška (senátor)Soňa Paukrtová (senátorka)Helena Rögnerová (senátorka)Jan Horník (senátor)Josef Jařab (senátor)Karel Schwarzenberg (senátor)
    6. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
    97

    Návrh Podrobnějších pravidel projednávavání peticí v Senátu

    97/1 VVVK
    • pozměňovací návrhy
    Jiří Stodůlka(zástupce komise Senátu)
     Jan Hálek (VVVK) 6. schůze č.176  - schvaluje
     Podán:
     262

     Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) , ve znění pozdějších předpisů

     262/1 VUZP
     • odročuje jednání
     262/3 VUZP
     • pozměňovací návrhy
     262/2 VHZD
     • zamítá
     262/4 VHZD
     • rozhodl
     262/5 VEU
     • záznam z jednání
     262/6
     • souhrnné pozměňovací návrhy
     Jitka Seitlová (senátorka)Václava Domšová (senátorka)Pavel Janata (senátor)Václav Jehlička (senátor)Jan Ruml (senátor)Jaroslav Šula (senátor)Josef Zoser (senátor)Jiří Brýdl (VUZP) Miroslav Škaloud (VEU) (PN) Robert Kolář (VHZD) 6. schůze Podán: Lhůta pro výbory: jaderná elektrárna, mírové využití energie, radioaktivní odpad, jaderné právo, jaderná bezpečnost, obec, ionizující záření, správní řízení