Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
12. schůze Senátu v 5. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 340 - Knihovní zákon
 • 341 - Branný zákon
 • 342 - Zákon o volbách
 • 344 - Zákon, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím insolvenčního zákona
 • 345 - Zákon o zaměstnaneckých pojistných fondech ze států EU
 • 346 - Zákon o zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
 • 347 - Trestní řád
 • 352 - Evidence obyvatel - související zákony

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 349 - Trestní zákon
 • 350 - Zákon o odpadech
 • 351 - Lesní zákon
 • 356 - Zákon o znalcích a tlumočnících
 • 357 - Trestní zákon
 • 362 - Novela zákona o zrušení FNM

senátní návrh zákona

 • 149 - Zákona o přechodu věcí z majetku ČR - senátní návrh
 • 185 - Ústav paměti národa - senátní návrh
 • 339 - Obchodní zákoník - senátní návrh
 • 364 - Novela JŘ Senátu - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 262 - Smlouva ČR - Polsko uznávání studia
 • 301 - ČR - Bulharsko ochrana investic II
 • 328 - Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů

jiný

 • 353 - Zpráva Veřejného ochránce práv
 • 354 - Zpráva ÚOOÚ
 • 358 - Petice za dostupnou péči
 • 360 - Návrhy na státní vyznamenání
 • 361 - Informace vlády o jednání Evropské rady

ústavní zákon

 • 355 - Změna Ústavy ČR
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
149

Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Pospíšila a dalších o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí

149/1 VHZD
 • pozměňovací návrhy
149/2 VUZP
 • pozměňovací návrhy
149/3 VUZP
 • pozměňovací návrhy
149/4 UPV
 • schvaluje
Jiří Pospíšil (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Ivan Adamec (senátor)Pavel Eybert (senátor)Zdeněk Janalík (senátor)Tomáš Julínek (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Alena Palečková (senátorka)Vlastimil Sehnal (senátor)Jan Hálek (senátor)Bedřich Moldan (senátor)Miloslav Pelc (senátor)Miroslav Škaloud (senátor)Alena Venhodová (senátorka)Luděk Sefzig (senátor)Pavel Sušický (senátor)Karel Tejnora (senátor)Přemysl Sobotka (senátor)Liana Janáčková (senátorka)Václava Domšová (senátorka)Robert Kolář (VHZD) Pavel Eybert (VUZP) Jaroslav Kubín (UPV) 12. schůze č.503  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: převod vlastnictví, nemovitý majetek, veřejný majetek, obec, obecní půda
185

Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky, Josefa Pavlaty, Aleny Palečkové, Václava Jehličky, Martina Mejstříka a dalších senátorů o Ústavu paměti národa a změně některých dalších zákonů

185/1 VVVK
 • pozměňovací návrhy
185/2 VZOB
 • schvaluje
185/3 UPV
 • pozměňovací návrhy
Jiří Liška (senátor)Josef Pavlata (senátor)Alena Palečková (senátorka)Václav Jehlička (senátor)Martin Mejstřík (senátor)Pavel Sušický (senátor)Tomáš Julínek (senátor)Jiří Šneberger (senátor)František Příhoda (senátor)Vítězslav Vavroušek (senátor)Alena Venhodová (senátorka)Karel Tejnora (senátor)Milan Bureš (senátor)Zdeněk Janalík (senátor)František Kopecký (senátor)Jiří Nedoma (senátor)Miloslav Pelc (senátor)Jan Nádvorník (senátor)Vlastimil Sehnal (senátor)Jan Hálek (VVVK) Jaromír Štětina (VZOB) František Příhoda (UPV) 12. schůze č.504  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: lidská práva, informační služba, politická diskriminace, komunismus, autoritativní režim, archiv, zpřístupňování informací, veřejná instituce
262

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice, podepsaná v Praze dne 16. ledna 2006

262/1 VVVK
 • dává souhlas k ratifikaci
262/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Petra Buzková(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Jiří Zlatuška (VVVK) Josef Jařab (VZOB) 12. schůze č.476  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Polsko, uznání diplomu, uznání dokladů o odborné kvalifikaci
301

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Bulharsku republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Bulharsku republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 16. února 2006 v Praze

301/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
301/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Bohuslav Sobotka(ministr financí)Igor Petrov (VHZD) Vlastimil Sehnal (VZOB) 12. schůze č.479  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Bulharsko, ochrana investic, podpora investic
328

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů přijatá ve Vídni dne 8. července 2005 diplomatickou konferencí svolanou k projednání navrhovaných změn

328/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Cyril Svoboda(ministr zahraničních věcí)Rostislav Slavotínek (VZOB) 12. schůze č.502  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: jaderná energie, Mezinárodní agentura pro atomovou energii, Česká republika, jaderná politika, jaderná bezpečnost
339

Návrh senátního návrhu zákona, senátora Vladimíra Schovánka, Josefa Vaculíka a Petra Fejfara, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění

339/1 VHZD
 • pozměňovací návrhy
Vladimír Schovánek (senátor)Petr Fejfar (senátor)Josef Vaculík (senátor)Ivo Bárek (VHZD) 12. schůze č.484  - přikazuje
č.506  - změna lhůty
Podán: Lhůta pro výbory: obchodní právo, převoditelný cenný papír, finanční akcie, akcionář
340

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb.

340/1 VVVK
 • nezabývat se
340/2 VUZP
 • nezabývat se
Vítězslav Jandák(ministr kultury)Zdeněk Bárta (VVVK) Josef Kalbáč (VUZP) 12. schůze č.475  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 341/2006 Sb. informační služba, poskytování služeb, internet, poskytovatel internetových služeb, veřejná knihovna
341

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb.

341/1 VZOB
 • schvaluje
Karel Kühnl(ministr obrany)Jiří Pospíšil (VZOB) 12. schůze č.480  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 318/2006 Sb. armáda, sociální zabezpečení, profesionální armáda, finanční pomoc, vojenské cvičení
342

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

342/1 UPV
 • schvaluje
František Bublan(ministr vnitra)Jiří Stodůlka (UPV) 12. schůze č.488  - schvaluje návrh zákona
Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 323/2006 Sb. rozdělení na volební kraje, parlamentní volby, horní komora
344

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

344/1 UPV
 • zamítá
344/2 VHZD
 • zamítá
Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Jaromír Volný (UPV) Milan Balabán (VHZD) 12. schůze č.483  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: konkurz, zrušení společnosti, solventnost, analýza příčin, vyrovnání s věřiteli, dluh
345

Návrh zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

345/1 VZSP
 • záznam z jednání
345/2 VHZD
 • pozměňovací návrhy
345/3 VEU
 • záznam z jednání
Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Josef Novotný (VZSP) Luděk Sefzig (VEU) Soňa Paukrtová (VHZD) 12. schůze č.478  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 340/2006 Sb. finanční instituce, členský stát EU, sociální zabezpečení, činnost orgánů, jednotný trh, Česká republika, příjmová politika, zaměstnanec, Evropské společenství, volný pohyb pracovníků, důchodový plán
346

Návrh zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

346/1 VHZD
 • schvaluje
Jiří Havel(místopředseda vlády)Igor Petrov (VHZD) 12. schůze č.494  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 319/2006 Sb. mezinárodní hospodářské právo, struktura podniku, hospodářské vztahy, účetnictví veřejných institucí, obchodní informace, podpora podnikání, veřejná instituce, kontrola státní pomoci, průhlednost administrativy
347

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

347/1 UPV
 • schvaluje
347/2 VZOB
 • schvaluje
František Bublan(ministr vnitra)Pavel Janata (UPV) Josef Zoser (VZOB) 12. schůze č.489  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 321/2006 Sb. soudní řízení, osobní údaje, trestní řízení, biometrie, policie, Europol
349

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

349/1 UPV
 • zamítá
Vlastimil Ostrý(zástupce skupiny poslanců)Pavel Janata (UPV) 12. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 343/2006 Sb. boj proti zločinnosti, sport, trestný čin proti osobám, trestný čin proti majetku, chuligánství, vandalismus
350

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

350/1 VUZP
 • pozměňovací návrhy
350/2 VHZD
 • zamítá
Břetislav Petr(zástupce skupiny poslanců)Jitka Seitlová (VUZP) Vladimír Schovánek (VHZD) 12. schůze č.481  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: odpad, nakládání s odpadem, kovový odpad, živnost
351

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

351/1 VHZD
 • zamítá
351/2 VUZP
 • zamítá
Michal Hašek(zástupce skupiny poslanců)Josef Vaculík (VHZD) Pavel Eybert (VUZP) 12. schůze č.482  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: lesnická politika, lesní výsadba, lesní legislativa, státní podpora
352

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony

352/1 VUZP
 • pozměňovací návrhy
František Bublan(ministr vnitra)Pavel Eybert (VUZP) 12. schůze č.490  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 342/2006 Sb. veřejná bezpečnost, informační systém, adopce dítěte, osobní údaje, zpřístupňování informací, trvalý pobyt, omezené šíření informací, evidence obyvatelstva
353

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2005

353/1 UPV
 • bere na vědomí
353/2 VVVK
 • bere na vědomí
Otakar Motejl(Veřejný ochránce práv)Jaromír Volný (UPV) Václav Roubíček (VVVK) 12. schůze č.508  - bere na vědomí
zpráva o činnosti, ombudsman
354

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2005

354/1 UPV
 • bere na vědomí
354/2 VVVK
 • bere na vědomí
Igor Němec(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)
  Jaromír Volný (UPV) Zdeněk Bárta (VVVK) 12. schůze č.510  - bere na vědomí
  355

  Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

  355/1 UPV
  • pozměňovací návrhy
  355/2 MIV
  • zamítá
  355/3 SKUCR
  • konstatuje
  Miroslav Kalousek(zástupce skupiny poslanců)Jiří Stodůlka (UPV) Helena Rögnerová (SKUCR) Zdeněk Bárta (MIV) 12. schůze č.512  - přerušuje projednávání
  č.536  - zamítá
  Podán: poslanec parlamentu, parlamentní imunita, ústava, soudce, trestní stíhání
  356

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

  356/1 VHZD
  • nezabývat se
  Eva Dundáčková(poslankyně)Ivo Bárek (VHZD) 12. schůze č.486  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 322/2006 Sb. odměňování, nemzdové příjmy, tlumočení, sazba DPH
  357

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

  357/1 UPV
  • schvaluje
  Pavel Severa(zástupce skupiny poslanců)Pavel Janata (UPV) 12. schůze č.493  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 320/2006 Sb. trestní sankce, odnětí svobody
  358

  Petice za obranu dostupné zdravotní péče

   
   12. schůze č.492  - konstatuje
   Podán:
   360

   Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

   Karel Tejnora (zástupce podvýboru Senátu)
    12. schůze č.485  - schvaluje
    Podán:
    361

    Informace vlády o pořadu jednání Evropské rady konaného ve dnech 15. a 16. června 2006 v Bruselu a o pozicích České republiky

    Cyril Svoboda(ministr zahraničních věcí)
     12. schůze č.496  - bere na vědomí
     Podán:
     362

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) a zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

     362/1 VHZD
     • záznam z jednání
     Michal Hašek(zástupce skupiny poslanců)(VHZD) 12. schůze č.499  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 443/2006 Sb. veřejný majetek, zrušení společnosti, péče o seniory, sociální zařízení
     364

     Návrh senátního návrhu zákona Ústavně-právního výboru, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

     364/1 VVVK
     • schvaluje
     364/2 SKUCR
     • konstatuje
     Jaroslav Kubera (zástupce výboru Senátu)Václav Jehlička (VVVK) Jiří Stodůlka (SKUCR) (SKKS) 12. schůze č.513  - přikazuje
     Podán: Lhůta pro výbory: legislativní proces, parlamentní proces, jednací řád parlamentu, horní komora