Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
14. schůze Senátu v 5. funkčním období

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 348 - Zákon o volbách
 • 389 - Zákon o registračních pokladnách

senátní návrh zákona

 • 339 - Obchodní zákoník - senátní návrh
 • 364 - Novela JŘ Senátu - senátní návrh
 • 369 - Novela zákona o loteriích - senátní
 • 379 - Novela ústavy imunita- senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 337 - Smlouva o zapůjčení vězeňského personálu

jiný

 • 154 - Petice "www.zrusmekomunisty.cz"
 • 246 - Petice k reality show
 • 359 - Petice proti R43
 • 365 - Zpráva o činnosti ČTÚ
 • 380 - Návrhy kandidátů na Veřejného ochránce práv a jeho zástupce
 • 386 - Zahraniční operace AČR v roce 2007
 • 391 - Návrhy zástupců Veřejného ochránce práv

senátní návrh vrácený k dopracování

 • 331 - Zákon o majetku - senátní návrh vrácený k dopracování
 • 333 - Státní svátky - senátní návrh vrácený k dopracování
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
154

Petice "www.zrusmekomunisty.cz"

154/1 VVVK
 • usnesl se
154/2 VVVK
 • konstatuje
154/3 VVVK
 • usnesl se
154/4 VVVK
 • konstatuje
 
  Martin Mejstřík (VVVK) 14. schůze č.549  - schvaluje
  č.550  - konstatuje
  246

  Petice k reality show

  246/1 VVVK
  • doporučuje
  246/2 VVVK
  • konstatuje
   
   Vlastimil Balín (VVVK) 14. schůze č.547  - schvaluje
   č.548  - schvaluje
   č.551  - konstatuje
   Podán:
   331

   Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování

   Robert Kolář(zástupce Senátu)14. schůze č.538  - vyřadit
   Podán: převod vlastnictví, nemovitý majetek, veřejný majetek, obec, dědictví
   333

   Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování

   Martin Mejstřík(zástupce Senátu)14. schůze č.540  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: křesťanství, státní svátek
   337

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii, podepsaná v Haagu dne 23. března 2006

   337/1 UPV
   • dává souhlas k ratifikaci
   337/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Pavel Janata (UPV) Josef Jařab (VZOB) 14. schůze č.523  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: OSN, Česká republika, mezinárodní soud, Jugoslávie, vězeňský personál, nápravně výchovné zařízení, soudní spolupráce EU v trestních věcech, Mezinárodní trestní tribunál, trestný čin proti lidskosti
   339

   Návrh senátního návrhu zákona, senátora Vladimíra Schovánka, Josefa Vaculíka a Petra Fejfara, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění

   339/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   Vladimír Schovánek (senátor)Petr Fejfar (senátor)Josef Vaculík (senátor)Ivo Bárek (VHZD) 14. schůze č.531  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory: obchodní právo, převoditelný cenný papír, finanční akcie, akcionář
   348

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

   348/1 UPV
   • schvaluje
   Robin Böhnisch(zástupce skupiny poslanců)Jiří Stodůlka (UPV) 14. schůze č.533  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 480/2006 Sb. parlamentní volby, preferenční hlasování
   359

   Petice proti stavbě rychlostní komunikace R43 po trase tzv. německé dálnice v úseku Kuřim-Bystrc-Troubsko

   359/1 VVVK
   • konstatuje
    
    Jiří Zlatuška (VVVK) 14. schůze č.553  - schvaluje
    č.554  - schvaluje
    č.555  - konstatuje
    364

    Návrh senátního návrhu zákona Ústavně-právního výboru, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

    364/1 VVVK
    • schvaluje
    364/2 SKUCR
    • konstatuje
    Jaroslav Kubera (zástupce výboru Senátu)Václav Jehlička (VVVK) Jiří Stodůlka (SKUCR) (SKKS) 14. schůze č.532  - schvaluje senátní návrh zákona
    Podán: Lhůta pro výbory: legislativní proces, parlamentní proces, jednací řád parlamentu, horní komora
    365

    Zpráva o činnosti Českého telekomunikačního úřadu za rok 2005

    365/1 VHZD
    • bere na vědomí
    Pavel DvořákSoňa Paukrtová (VHZD) 14. schůze č.541  - schvaluje
    č.542  - bere na vědomí
    Podán: komunikační systém, spoje, informační síť, poštovní služba, telekomunikace, přenos dat, telekomunikační politika, regulace telekomunikací, zpráva o činnosti
    369

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Josefa Novotného a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

    369/1 VHZD
    • zamítá
    369/2 VUZP
    • doporučuje
    369/3 UPV
    • pozměňovací návrhy
    Josef Novotný (senátor)Jitka Seitlová (senátorka)Alena Palečková (senátorka)Soňa Paukrtová (senátorka)Helena Rögnerová (senátorka)Igor Petrov (senátor)Liana Janáčková (senátorka)Václava Domšová (senátorka)Josef Zoser (senátor)
     František Kopecký (VHZD) Jan Horník (VUZP) Petr Pakosta (UPV) 14. schůze č.535  - přikazuje
     Podán: Lhůta pro výbory:
     379

     Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Jiřího Pospíšila, Jaroslava Kubery, Přemysla Sobotky, Daniely Filipiové, Milana Balabána a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

     379/1 UPV
     • schvaluje
     379/2 SKUCR
     • konstatuje
     379/3 MIV
     • pozměňovací návrhy
     Jiří Pospíšil (senátor)Jaroslav Kubera (senátor)Přemysl Sobotka (senátor)Daniela Filipiová (senátorka)Jan Hálek (senátor)Milan Balabán (senátor)Alena Palečková (senátorka)Jiří Šneberger (senátor)Luděk Sefzig (senátor)František Příhoda (senátor)Alena Venhodová (senátorka)Milan Bureš (senátor)Zdeněk Janalík (senátor)Jaromír Volný (senátor)Miroslav Škaloud (senátor)Vítězslav Vavroušek (senátor)Vlastimil Sehnal (senátor)František Kopecký (senátor)Jiří Oberfalzer (UPV) (SKUCR) Daniela Filipiová (MIV) 14. schůze č.543  - přikazuje
     Podán: Lhůta pro výbory: poslanec parlamentu, parlamentní imunita, ústava, ústavní soud
     380

     Návrhy kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv a jeho zástupce

     380/1 VVVK
     • konstatuje
     Josef Pavlata (zástupce výboru Senátu)
      Václav Jehlička (VVVK) 14. schůze č.526  - vyslovuje souhlas
      č.527  - volí
      č.528  - volí
      Podán:
      386

      Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007

      386/1 VZOB
      • vyslovuje souhlas
      Jiří Šedivý(ministr obrany)Jaromír Štětina (VZOB) 14. schůze č.556  - vyslovuje souhlas
      Podán: západní Balkán, NATO, Bosna a Hercegovina, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, Afghánistán, nadnárodní ozbrojené síly, rozpočet na obranu
      389

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)

      389/1 VHZD
      • nezabývat se
      Martin Říman(zástupce skupiny poslanců)Robert Kolář (VHZD) 14. schůze č.546  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 494/2006 Sb. účetnictví, příjem ? platba, maloobchodní prodej
      391

      Návrhy kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv

      391/1 VVVK
      • konstatuje
       
       Václav Jehlička (VVVK) 14. schůze č.544  - schvaluje
       č.545  - volí
       Podán: